torstai 28. heinäkuuta 2011

Mitä on vihapuhe?

Norjan järkyttävän veriteon jälkeen mediassa on jälleen vaadittu tiukempaa puuttumista vihapuheeseen. Itse vastustan ihmisiin ja ihmisryhmiin kohdistuvaa vihapuhetta. En hyväksy sitä itseltäni, enkä toisilta. Mutta mitä vihapuhe tarkalleen ottaen on? Missä menee asiallisen kritiikin, kärkevänkin sellaisen, ja vihapuheen välinen raja? Toista mieltä olevien kriittisten mielipiteiden leimaaminen ”vihapuheeksi” voi myös olla verhottu yritys suojata omat mielipiteet kritiikiltä ja nostaa ne arvostelun yläpuolelle. Määrittelyä tarvitaan sekä aidon vihapuheen tunnistamiseksi ja torjumiseksi että keskusteluilmapiirin säilyttämiseksi aidosti avoimena.

Vaikutelmani on, että usein oletetaan kaikkien yksiselitteisesti ymmärtävän mistä on kyse kun joku paheksuvasti varoittaa ”vihapuheesta”.

Määrittelyongelmaa ei synny silloin kun joku selvästi kiihottaa tai kehottaa väkivaltaan ja vihaan jotain ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. Tällainen on yksiselitteisesti vihapuhetta ja tuomittavaa. Tätä voitaisiin kutsua vihapuheen kapeaksi määritelmäksi. Kunpa asia olisi näin yksinkertainen.

Julkisessa keskustelussa vihapuheesta näytetään varoitettavan sellaisissakin tapauksissa, missä suoranaista väkivaltaan kehottamista ei tapahdu jos tekstin sisällön tai sävyn voidaan olettaa jonkun mielestä ruokkivan joissakin ihmisissä tai ihmisryhmissä mahdollisesti vihaa ja pahimmassa tapauksessa väkivaltaisiakin reaktioita toisia kohtaan. Miten ilmaista suuttumusta sortumatta vihapuheeseen?

Tälle alueelle tultaessa ”vihapuhe” tuntuu minusta kaipaavan täsmällisempää määrittelyä. Puhuja tai kirjoittaja ei itse näet välttämättä ole tieten tahtoen tavoitellut tekstillään vihanlietsontaa tai ajatellut tekstinsä kriittisten huomioiden sisältävän vihapuhetta. Silti olen pannut merkille, että sinänsä asiallistakin tekstiä on syytetty vihapuheeksi.

Tämä voi johtua joko siitä, että kirjoittaja on itse sokea kirjoittamalleen. Hän ei kykene asettumaan lukijansa asemaan. Se voi johtua myös siitä, että lukija kokee itseensä kohdistuvan kritiikin vihamielisenä, vaikka se ei sitä ole. On mahdollista loukkaantua silloinkin kun ei ole aihetta loukkaantua. Riittääkö siis se, että henkilö ”kokee” häneen tai ajatuksiinsa kohdistuvan kirjoituksen vihapuheeksi? Miten vihapuhe eroaa muuten vain loukkaavasta tyylistä?

Joten ryhdyin miettimään asiaa sen kautta miten itse asian ymmärrän. Alla oleva määrittely-yritys perustuu osaksi kokemuksiini siitä miten ja millaisissa yhteyksissä vihapuheeseen on viitattu silloinkin, kun kyse ei ole ollut suoranaisesti väkivaltaan kiihottamisesta. Olisi kiinnostavaa nähdä keskustelua kommenttipuheenvuoroissa siitä miten lähelle tai kauas blogin lukijoiden ajatusmaailmaa tämä määrittely-yritys tulee ja millaiseksi lukijat itse ymmärtävät vihapuheen:
VIHAPUHE ON toisen henkilön persoonaa ja/tai hänen ihmisryhmäänsä kohdistuvaa ihmisarvoa halventavaa sekä loukkaavaa ja halventavan loukkaavaan taikka uhkaavaan sävyyn kirjoitettua tai puhuttua tekstiä, joka järkiperäisen kriittisen keskustelun sekä esitettyjen näkemysten arvioimisen sijaan herättää, tai peräti lietsoo, lukijoissa tai kuulijoissa halveksuntaa ja vihaa, tai vihaisia reaktioita, kohteena olevaa henkilöä, hänen persoonaansa, esittämiään mielipiteitä tai hänen edustamaansa ihmisryhmää tai sen  näkemyksiä tai arvomaailmaa kohtaan. 

Vihapuhe on halventavaa puhetta tai halveksuvaan sävyyn kirjoitettua tekstiä, jossa tarkoituksella ja tieten tahtoen, suoraan tai epäsuorasti halveksuvasti kyseenalaistetaan toisen henkilön ihmisarvoa, hänen ajatus- tai arvomaailmansa, esittämiään mielipiteitä ja siten yllytetään väkivaltaan, vihamielisiin mielenilmauksiin tai vihapuheisiin.
 

Vihapuhetta on tieten tahtoen tapahtuva suora tai epäsuora loukkaaminen ja vihamielinen ja halventava vähättely ja ihmisarvoa loukkaava nimittely, joka kyseenalaistaa henkilön oikeuden olla olemassa omana itsenään, tai kyseenalaistaa hänen oikeutensa omiin mielipiteisiinsä tai niiden esittämiseen osoittamalla niitä kohtaan halveksuntaa.
 

VIHAPUHETTA EI OLE henkilön tai ihmisryhmän esittämien ja edustamien aatteiden ja mielipiteiden ja niiden mahdollisten seuraamusten järkiperäinen ja eettinen ja maailmankatsomuksellinen tai poliittisyhteiskunnallinen arviointi tai sellainen kyseenalaistava kritiikki sinänsä. 
Erimielisyys ei itsessään ole vihapuhetta. 
Vihapuhetta ei ole ironia ja sarkasmi itsessään tyylikeinoina. Samoin paheksunta ei itsessään ole vihapuhetta. Ne voivat kuitenkin sisältää vihapuhetta, mikäli niiden keinoin tarkoituksellisesti loukataan, ja halventavasti vähätellään toisen ihmisen tai ihmisryhmän ihmisarvoa, mielipiteitä, oikeutta mielipiteisiin ja sillä tavoin lietsotaan vihaa, vihaisia reaktioita tai väkivaltaa ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan. 
Nämä ovat siis omia alustavia ja yleisluontoisia linjauksia. Tämän suuntaisesti ymmärrän vihapuheen. Näihin lauseisiin sisältyy varmasti vielä paikoin sellaista minkä eri ihmiset tulkitsevat hiukan eri tavalla omista lähtökohdistaan. Mutta juuri siksi mielelläni näkisin täsmentävää ja kriittistä avartavaa keskustelua aiheesta kommenttipuheenvuoroissa.

Mitä vahvuuksia ja mitä heikkouksia yllä olevaan määrittely-yritykseen sisältyy? Mitä muuttaisitte, jättäisitte pois, sanoisitte toisin, lisäisitte? Mitä siis on vihapuhe?

Henkilökohtainen loppukaneetti

Kysymys vihapuheesta ja sen ymmärtämisestä on itselleni tärkeä. Työni (ja vapaa-aikanikin) sisältää julkista kirjoittelua ja puhumista. Olen vastuussa, ja otan vastuun, siitä mitä kirjoitan ja puhun. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, että toista ”vihaamalla” on Jumalan edessä yhtä syyllinen kuin murhaaja. Lisäksi joka sanoo lähimmäiselle: ”Sinä hullu!” (alkukielessä ”tyhjäpäinen”) on Jeesuksen mukaan ansainnut helvetin tulen. Ymmärrän tämän siten, että toisen ihmisarvoa halventava nimittely on Jumalan silmissä vakava ja tuomittava asia.

Näiden Jeesuksen sanojen pohjalta en suvaitse itseltäni vihanlietsomista ketään kohtaan ja siten vihapuhetta periaatteellisesta syystä. En suvaitse itseltäni toisia halventavaa nimittelyä. Jos sellaiseen sorrun julkisessa esiintymisessä olen pettänyt omat periaatteeni, Vapahtajani opetuksen sekä ansainnut siitä johtuvan kritiikin ja olen anteeksipyynnön velkaa.

Vihapuheisiin puuttuminen alkaa itsekriittisyydestä.

27 kommenttia:

Kyösti Roth kirjoitti...

Ongelmaksi nousseekin esim. tilanne jossa poliittisen puolueen edustaja puhuu voimakkaasti esim. maahanmuuttoa vastaan peläten euroopan islamisoitumista, ja kun hän loistavilla puhetaidoillaan lumoaa kuulijansa, he alkavat vihaamaankin niin kuin nyt esi,. suomessa vihataan islaminuskoisia hyvin monien ihmisten taholta ja alkulähtökohtana on ollut euroopan poliittisen ilmapiirin muuttumminen asenteissa laman seuraksena kovemmaksi. Miten arviosit Pasi tätä, koska sanat ja ajatukset muokkaavat ihmisissä olevia asenteita, onko siis puhuja vastuussa, kuulija vai molemmat vai ei kukaan? Terv. Kyösti Roth

Anonyymi kirjoitti...

Ja oot sitte näköjään sitä mieltä että toisen näkemyksiä ei saa arvostella ja sinun mukaasi sekin on kirjoituksesi mukaan VIHAPUHETTA,siinätapauksessa määritelmäsi mukaan tämäkin on sitä!????Aatteleppas asiasi koknaa uudestaan!

Anonyymi kirjoitti...

Kiva kikka Kyösti toi 'lumoavat kuulijansa'.. Se lienee sen verran epämääräinen määrite että ei oikein kelpaa.
Kyllä kuulijallakin on vastuu ja nimenomaan kuulijalla. Se että puhuu ja pelkää euroopan islamisoitumista ei ensinäkään ole tuulesta temmattu ja toiseksi ei kaikki kielteinen kritiikki ole vihapuhetta.
Edelleen perään kuulutan sitä yksilön vastuuta. Eihän kaikkia aseitakaan suinkaan käytetä murhaamiseen.

Pasi Turunen kirjoitti...

Ja oot sitte näköjään sitä mieltä että toisen näkemyksiä ei saa arvostella ja sinun mukaasi sekin on kirjoituksesi mukaan VIHAPUHETTA

Aika omaperäinen tulkinta tekstistäni, jossa nimenomaan totean muun muasa, että "Erimielisyys ei itsessään ole vihapuhetta" ja "Vihapuhetta ei ole ... mielipiteiden ... kyseenalaistava kritiikki."

Olen kanssasi samaa mieltä, että olisi aika erikoista leimata näkemysten arvostelu vihapuheeksi, koska sen perusteella kaikki erimielisyys muuttuisi vihapuheeksi.

Pasi Turunen kirjoitti...

Kyösti,

En tahtoisi lähteä tässä vaiheessa arvioimaan näitä ilmiöitä millään tavalla. Jätetään keskustelu Euroopan islamisaatiosta, maahanmuuttovastaisuudesta, aselainkiristyksistä tuonnemmaksi.

Haen nyt ensin täsmällisempää määritelmää. Erityisesti kiinnostaa lukea analyysiä, joka ottaa jollakin rakentavalla tavalla kantaa siihen mitä kirjoitin vihapuheen määrittelystä.

Pasi Turunen kirjoitti...

HUOM! KAIKKI KOMMENTOIJAT!!!

LUKEKAA TÄMÄ ENNEN KUIN KOMMENTOITTE TÄHÄN KETJUUN:

En nyt julkaise (varsinkaan anonyyminä tulevia) kommentteja, joissa todetaan, että "minusta se ja tämä ja tuo" taho tai henkilö syyllistyy vihapuheeseen.

Ottakaa kantaa esittämääni määritelmään siitä mikä on vihapuhetta. Mietitään niitä esimerkkejä vasta myöhemmin kun on määritelty mitä vihapuhe on.

Vähän analyyttisempää ja syvällisempää otetta haen nyt tähän keskusteluun. Moderaattorina karsin viestejä tavallista kriittisemmin ja julkaisen vain sellaiset, jotka aidosti koen liittyvän kirjoittamaani tekstiin.

Olen harvinaisen yhtä mieltä Erkki Tuomiojan kanssa siitä, että netissä pitäisi kirjoitella omalla nimellään. Joten erityisen kriittisesti karsin tästä ketjusta Anonyyminä esitettyjä kommentteja ellei niistä löydy todella painavaa asiaa.

Koittakaa kestää.

Pasi Turunen kirjoitti...

YLE:n verkkosivuilta:

-------------------------------
Ylen Ykkösaamun haastattelussa ulkoministeri Erkki Tuomioja vaati nettikirjoitajia tulemaan esiin nimimerkkien takaa.

- Painetussa sanassa tällainen vastuunkanto päätoimittajalla on aika selvä, mutta nettimaailmassa tätä ei lainkaan samalla tavalla oteta vakavasti. Mielestäni sielläkin tulisi olla sellainen pääsääntö, että ihmiset esiintyvät omalla nimellään. Se jo hillitsee merkittävästi tällaista vihapuhetta.

Tuomiojan mukaan nimimerkkien käyttö voi olla joissain tilanteissa suotavaa, mutta silloin keskustelupalstan ylläpitäjän on tiedettävä, kuka nimimerkin takaa löytyy.
-----------------------------------

Tässä asiassa olen Tuomiojan kanssa täysin samaa mieltä. Vai oliko se niin, että hän minun kanssani samaa mieltä? :)

Anonyymi kirjoitti...

Vihapuheen määritteleminen juridisesti taitaa olla mission impossible. Kiitos kun yrität :)

Ensimmäinen ajatukseni on, että jokainen määritelmä-yritys - jopa niinkin kunniakas kuin esittämäsi - poikii monin verroin lisää määrittelyongelmia.

Esimerkiksi: kenen järki on "järkiperäisyyden" mittatikkuna? Kuka päättää, mikä on tarkoituksellista loukkaamista ja mikä puhdasoppista satiiria?

Asenteellisella ihmisellä on usein "viha" jo valmiiksi olemassa, ja tällöin hän hakee näkemyksiään tukevia kirjoituksia, joista jokainen - lukijan näkökulmasta katsottuna - lietsoo jo olemassa olevaa vihaa.

Haastavaa on myös seuraava: "Vihapuhe on halventavaa puhetta... jossa...epäsuorasti... kyseenalaistetaan toisen henkilön ...ajatus- tai arvomaailmaa"

Halventamisen rajaviivaa voi olla haastavaa vetää silloin, kun puhutaan oman tai toisen ajatusmaailman kyseenalaistamisesta. Tähän kategoriaan kuuluisi leijonan osa kaikesta verkkokirjoittelusta.

Urpo Tamminen kirjoitti...

Minusta media on viime aikoina harrastanut vihanlietsontaa tiettyjä tahoja vastaan.

Pahinta oli myös se, että media, sekä tietty aatesuunta käytti törkeästi tilaisuutta hyväkseen Norjan tragedialla.

Mikko kirjoitti...

Mielestäni Pasin määritelmä vihapuheesta on onnistunut; se kiteyttää hyvin sekä sen mitä vihapuhe on että sen, mitä se ei ole.

On kuitenkin mielestäni huomionarvoista, että varmastikin kaikki määritelmät vihapuheesta ovat suhteellisen päteviä. Käsitteen eksplikoiminen ei tässä tapauksessa ole kovin moniselitteistä, koska käsite koostuu kahdesta varsin selkeästä osasta: "viha" ja "puhe".

Ilmiö on sikäli erityinen, että en ainakaan itse ole median parissa törmännyt vihapuheen virheellisiin määrittelyhin. Kaikki kuulemani määritelmät ovat samansuuntaisia Pasin vastaavan kanssa.

Ongelma piileekin aivan toisaalla kuin määritelmissä. Vaikeus on tulkinnassa ja määritelmän soveltamisessa konkreetteihin puheisiin, kirjoituksiin yms. mediateksteihin. Ja on nähdäkseni selvää, että juuri käsitteen soveltamisessa yksimielisyyteen ei tulla pääsemään.

Vihapuhe on, kuten monet muutkin ilmaisut, medialle ja monille vaikuttajille keskeinen leimakirves. Tässä mielessä käsite on samankaltainen monien muiden ilmaisujen kanssa: homofobia, syrjintä, äärikristitty (tosin tämän käsitteen käyttö mediassa ollut sisäisestikin erittäin sekavaa jne. Tällöin käsitteen funktio on siinä, että sanaa käytetään argumentoinnin kiertämiseen ja välttelyyn.

Kaiken kaikkiaan siis Pasin määritelmä vihapuheesta lienee varsin tyydyttävä. Kyse ei tässä nähdäkseni ole kuitenkaan suurista määritelmällisistä ongelmista, vaan määritelmän tulkinnoista "in real world situations". Milloin on kyse "halveksuvasta sävystä" tai "epäsuorasta loukkaamisesta"? Koska aatteiden ja mielipiteiden ja niiden seuraamusten arviointi on "järkiperäistä"?

Pasi Turunen kirjoitti...

Ilkka,

Kiitos hyvistä pointeista. Samaa mieltä paitsi siitä, että en pyri mihinkään juridiseen määrittelyyn. Olkoonkin, että pitkä kapulakielinen lause on kuin jostain lakikirjasta :) Olen ylipäätään kiinnostunut määrittelystä. Mutta Mikko myös totesi hyvin, että ongelma voi enemmän olla sovelluspuolella.

Pasi

Anonyymi kirjoitti...

Tässä Salon Seudun Sanomien kirjoituksessa pohditaan hiukan samaa asiaa, eli vihapuheen määritelmää...

http://www.sss.fi/mielipiteet/paakirjoitus/243918.html

Anonyymi kirjoitti...

LUKIHÄRÖNE

Tervehdys blogilaisille.
Yhtenä näkökulmana mietin parisuhde
asioissa käytettävää minä-sinä viestintää, jotta vältytään "vihapuheelta" parien kesken.
Rakkaus ja viha ovat lähellätoisiaan, ja vastapoolina on välinpitämättömyys!
Vihahan on myös persoonallisuutta suojaava tunne, mutta viisaasti ilmaistuna.
Hyvä Pasi!
(Keskustelu yhteisössä käy mahdottomaksi, jos ei ymmärretä käsitteiden takana olevia arvoja ja uskomuksia)

Anonyymi kirjoitti...

Helppo testi siihen onko jokin vihapuhetta, on muuttaa tekstiin sen toisen ihmisryhmän nimen tilalle oma tai kannattamansa ihmisryhmän nimi.
Sitten voisi kuulostella miltä teksti tuntuisi.

Miltä esimerkiksi Sinusta tuntuisi, jos Sinun edustamaasi ihmisryhmää verrattaisiin pedofiileihin?

Sakari Meinilä kirjoitti...

Hauska juttu, Pasi Turunen, että olemme kirjoittaneet täsmälleen samalla otsikolla - ja ilmeisimmin saman huolen siivittämänä:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?id=18174&bid=483

Koetan tuossa valottaa vihapuhe käsitteen ongelmallisuudesta. Jotain samaa kuin NL:n "tuholaistoiminnassa" joka pyöreydessään saattoi merkitä jopa vastakkaisia asioita. Kaikesta joutui lopulta linnaan.

Minusta uusissa laeissa vaikeutena on usein se, että niiden kaikkia vaikutuksia ei heti tajuta. Vihapuheen suitsinta rangaistusten avulla ei ole siis ongelmatonta. Voisi olla parempi käyttää nykylakeja, nehän jo antavat tiettyjä mahdollisuuksia.

Sakari Meinilä

Pasi Turunen kirjoitti...

Sakari,

Kiitos linkistäsi Kotimaa24 blogiisi. Erinomainen kirjoitus. Sanoit lyhyesti ja ytimekkäämmin kuin koskaan itse olisin osannut sanoa asian ytimen.

Hyvä oli myös Anonyymin postaama Salon Sanomien päätoimittajan lyhyt kirjoitus.

Eli tässä vielä:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?id=18174&bid=483

sekä

http://www.sss.fi/mielipiteet/paakirjoitus/243918.html

Anonyymi kirjoitti...

Vihapuhetta on esimerkiksi sanoa norjan tappajan tekojen johtuvan nimenomaan kristinuskosta ja siten leimata kaikki kristityt mahdollisiksi terroristeiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Olisikohan vihapuhetta luonnehtia jotakin ihmisryhmää sanoilla "vaarallisempi kuin varustettu sotajoukko"?

Kun on kyse ihan tavallisista, vain eri mieltä asioista olevista ihmisistä...

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka toisaalta toivoisin että vihapuhetta voisi rajoittaa, niin käytännössä ei voi sen määrittelyvaikeuden vuoksi.
Rajoittaminen menee vastoin vapaata sanaa. Mielestäni vihapuhe ja propaganda ovat sukua toisilleen.

Kaija

Pasi Turunen kirjoitti...

Onko se vihapuhetta kun Jussi K. Niemelä kertoo miksi hän erosi Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtajuudesta:

Niemelä kuvailee: "Järjestäytynyt ateismi muodostuu keskenään eripuraisten ihmisten ja poliittisesti motivoituneiden keskinkertaisuuksien hiekkalaatikkoleikeistä ja salaliittoteorioista ... Minun oli lopulta mahdotonta jatkaa hourupäälahkon peräsimessä, kun olin katsellut touhua tarpeeksi kauan. Ei se ole normaalin ihmisen toimintaympäristö."

Vai onko vihapuhetta se, että minä postaan kristinuskoa symppavalle blogilleni mitä tämä ateisti sanoo toisista ateisteista?

Vaikeaksi menee. :)

Anonyymi kirjoitti...

Pasi:
Niemelä: "Järjestäytynyt ateismi muodostuu keskenään eripuraisten ihmisten ja poliittisesti motivoituneiden keskinkertaisuuksien hiekkalaatikkoleikeistä ja salaliittoteorioista"

Sama voi päteä myös kristinuskon eri suuntien kohdalla.
Onneksi oma ateismini on lähinnä henkilökohtaista, enkä tarvitse mitään seuroja sen ylläpitämiseen.

Joku voisi sanoa että tällaisen toteaminen jonkun yksittäisen ihmisen kohdalla on juoruilua josta Raamattu varoittaa. Toisaalta jos ihmiset tekisivät niin kuin tuo kirja opettaa, todellista keskustelua negatiivisista ja kiistanalaisista asioista olisi mahdoton käydä. Tai jos aletaan vahtaamaan sitä kuka syyllistyy vihapuheeseen.

Osa ongelmaa saattaa olla siinä että puhe ja kirjoitettu sana ovat lähentyneet netin vaikutuksesta. On niin helppo kenen tahansa kirjoitella/sanoa kaikenlaista netissä. Joskus ammoisina aikoina ennen nettiä (ennen -95) kirjoitettu sana oli hieman virallisempaa kuin nykyään. Tarkemmin harkittua ja paljon vähäisempää. Ajattelen lähinnä tavallisten ihmisten vapaata kirjoitettua sanaa, joka oli aina lehtimiesten julkaisun armoilla. Näin vaikuttaa tapahtuneen. Mutten missään nimessä haluaisi takaisin sinne.

Netti on tehnyt länsimaisesta yhteiskunnasta vapaamman kuin koskaan. Vapaudella on aina tietenkin hintansa.

Kaija

Anonyymi kirjoitti...

Pasi:"Vai onko vihapuhetta se, että minä postaan kristinuskoa symppavalle blogilleni mitä tämä ateisti sanoo toisista ateisteista? "

Nyt sitten kilpaa lainailemaan kaikkien luopioiden katkeria vuodatuksia entisistä uskonveljistään. Niinkö?

Netistä varmaan löytyisi kovempaakin vastaavaa tekstiä uskovista.

Olisiko sellainen käytös mielestäsi asillaista? Minusta ei.

Sillä eihän nuo katkeruudet kerro muusta kuin katkeroituneen ihmisen omasta psyyken tilasta.

Minusta sellain olisi lähinnä lapsellista ja epämoraalista. Mutta jotkut on...

Anonyymi kirjoitti...

Yksi anonyymeistä kysyi: "Vai eikö samat säännöt pädekään?"

Jokelalla on tiettyjä eroja Norjan järkyttäviin tapahtumiin. Breivik kiisti olevansa kristitty sanan uskonnollisessa merkityksessä, eikä hän tietääkseni perustellut tekoaan kristillisellä dogmatiikalla. Sen sijaan hän kertoi minkälaisesta näkemyksestä hän tekonsa oikeutti, käsittääkseni hänen oikeutuksenaan oli mm. maahanmuuttaja/islamin viha ja hän kannatti prof. John G. Westin mukaan rodunjalostusoppia.

Auvinen käsittääkseni perusteli tekoaan hieman toisin ajattelemalla itseään "luonnonvalitsijana", jonka kohteena olivat hänen mielestään epäkelvot "oman rodun" edustajat.

Ne, jotka ilmaisevat kannattavansa ihmisten suorittamaa toisiin ihmisiin kohdistuvaa rodunjalostusoppia tai luonnonvalintaa, heidän ajattelunsa yhteyden osoittaminen tapahtumien järkyttäviin seurauksiin ei ole vihapuhetta, vaan realiteettien tunnustamista.

Kokonaan toinen asia on osoittaa naturalistisen ideologian yhteys luonnonvalintaan ja rodunjalostusoppiin. Se on kritiikkiä ideologiaa kohtaan ei yksittäistä naturalistia kohtaan.

Kalle

Anonyymi kirjoitti...

Kalle:"Jokelalla on tiettyjä eroja Norjan järkyttäviin tapahtumiin. Breivik kiisti olevansa kristitty sanan uskonnollisessa merkityksessä, eikä hän tietääkseni perustellut tekoaan kristillisellä dogmatiikalla."

Vaikka B olisi perustellut tekoaan kristillisellä dogmatiikalla, ei se oikeuta tuomitsemaan kristinuskoa ideologiaksi, joka johtaa terrorritekoihin.

Jaa, on Discovery Instituutin mies julistanut B:n evolutionistiksi. En muuta heiltä odottaisikaan :-)

Anonyymi kirjoitti...

Olen pahoillani että itse olen syyllistynyt vihapuheeseen välillä uskovia vastaan.
Olen kyllä nähnyt samaa tapahtuvan aika paljon eri paikoissa.
Elämme maassa jossa on uskonnonvapaus ja kaikilla samanlainen vapaus uskoa mitä haluavat.
Ateismi on vain lisännyt uskoani demokratiaan ja ihmisten oikeuksiin ilmaista itseään.

Saman vapauden mukaan uskovalla on oikeus kertoa uskostaan, mutta ateistilla on myös oikeus kertoa miksi ei usko. Sama vapaus molemmilla.

Kaija

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi: "Jaa, on Discovery Instituutin mies julistanut B:n evolutionistiksi."

Lienee aika luonnollista, että hän kiinnitti Breivikin kirjoituksessa juuri tuohon puoleen huomiota, varsinkin kun sitä puolta ei ole juuri huomioitu.
Näkemys nousi Breivikin tekstistä ei Westin "julistuksesta".

Kristilliseen dogmatiikkaan viittasin siksi, että jos Breivik olisi ollut kristitty hän olisi luultavasti halunnut vedota esim. Raamattuun tekojensa oikeutukseksi.

Kalle

Anonyymi kirjoitti...

LUKIHÄRÖNE

Sävy sävyyn ja tyylikeinot!

Jeesus kohtasi ihmisen livenä ilmeiden
ja eleiden kera, mutta viittasi silloiseen Raamatun tekstiin, mikä oli kirjoitettu 'taivaassa puhutulla
kielellä' eli hebrealla.
22 konsonanttia ja kielen idea
on kuulemma niin tiivis ja käytännönläheinen, että sillä voidaan
lyhyesti ilmaista syviä asioita.

Aatamin ja Eeva sekä Jumalan välinen
kommunikointi käytiin hebreaksi. Tämä pro-suhde täytyi olla ymmärryksen ja
olemuksen täyttämää-ilman vihapuhetta!

Minun ongelmani tulevat i:nkin kirjoittaneena esiin varsinkin netissä,missä katse ja eleet eivät
välity.On helpompaa kohdata livenä.

Yhtään asiaa ei helpota post-modernit
ajatukset, missä logiikalla ei ole sijaa.

Kohtaamisen mahdollistaa avoimmuus.
Avoimmuus lähimmäistä kohtaan on haaste, sillä se edellyttää oman sydämmen avoimmuutta.
Pieni avoimmuus - pieni kohtaaminen,
suuri avoimmuus -suuri kohtaaminen.

Jeesus kohtaamisessaan toi jatkuvasti
esille avoimesti syvimmän sydämmensä ajatuksen: uhrautuvan rakkautensa ihmistä
kohtaan.Vastapainoksi hänet julkisesti
häpäistiin.

Sosiaalinenmediakin ilman kymmentä käskyä luo illuusion ylivertaisuudesta,rajattomasta ratkaisuvallasta ja oikeudesta laukoa mitä vaan.

Käskyt tipauttavat minut tavalliseksi
pulliaiseksi, ihailemaan ylivertaista
käskyjen säätäjää.

Ensimmäinen käsky ;minä olen Herra sinun Jumalasi ei ole etiikkaa.
Ihminen ilman Jumalaa on oman pelokkaan sydämmensä vanki.