perjantai 22. helmikuuta 2013

Opetuslapset varastivat Jeesuksen ruumiin? - Mike Licona ja ylösnousemuksen vastaväitteitä, osa 3

Teologian tohtori ja historioitsija Mike Licona käsittelee kymmenosaisesssa videosarjassaan vastaväitteitä, joita on esitetty Jeesuksen historiallista ylösnousemusta kohtaan. Tässä kolmannessa osassa Licona pohtii lyhyesti vaihtoehtoa, jonka mukaan opetuslapset kenties olisivat mahdollisesti varastaneet Jeesuksen ruumiin ja valehdelleen Jeesuksen ilmestymisistä. 


Myth #3: The Fraud Theory from Credo House on Vimeo.

Mike Liconan mukaan käytännössä kukaan nykytutkija ei pidä tätä selitystä uskottavana vaihtoehtona. Sen sijaan tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että opetuslasten vakaumus Jeesuksen ylösnousemuksesta perustui kokemuksiin, joissa he itse uskoivat henkilökohtaisesti nähneensä Jeesuksen elossa kolme päivää hautaamisen jälkeen.

Ajatus, että he olisivat keksineet sen ja valehdelleet ei tunnu psykologisesti uskottavalta, koska opetuslapset olivat valmiita kuolemaan vakaumuksensa vuoksi.

Olisivatko opetuslapset olleet valmiita kuolemaan sellaisen tähden minkä alusta alkaen tiesivät valheeksi? Tuskin. Ihmiset toki kuolevat monenlaisten vakaumusten vuoksi. Sellaistenkin minkä me tiedämme täysin valheelliseksi. Mutta ihmiset eivät antaudu tapettavaksi ja kuolemaan sellaisen asian tai väitteen vuoksi, jonka he itse alusta asti tietävät valheeksi. Opetuslasten tapauksessa pitäisi olettaa, että he olisivat siis olleet valmiita kuolemaan sellaisen vuoksi minkä itse tiesivät alusta alkaen valheeksi. Selitys ei vaikuta uskottavalta.

Paavalin kääntymys Jeesuksen seuraajien vainoajasta Jeesuksen seuraajaksi, koska hän uskoi nähneensä Jeesuksen ylösnousseena, viittaa samaan. Se, että kristinuskon vainoajasta itsestään tulee vainottu kristitty vaatii jonkin selityksen. Paavalin oma selitys oli, että hän kohtasi ylösnousseen Jeesuksen. Paavali mestattiin myöhemmin uskonsa vuoksi.

On psykologisesti epäuskottavaa ajatella, että hän olisi ollut valmis kuolemaan jos hän olisi vain keksinyt väitteen siitä, että Jeesus oli ilmestynyt hänelle.

Selitys, jonka mukaan opetuslapset olisivat varastaneet ruumiin ja keksineet tarinan Jeesuksen ilmestymisestä heille ei siis ole kovin uskottava. Siksi nykytutkijat, kuten Licona tähdentää, ovat varsin yksimielisiä siitä, että opetuslasten vakaumus oli aito. He itse oikeasti uskoivat nähneensä Jeesuksen ylösnousseena. Tämä ei tietenkään olisi ollut mahdollista, jos he olisivat varastaneet ruumiin.  

Liconan videosarjan aiemmat osat tällä blogilla: 

lauantai 16. helmikuuta 2013

Ylösnousemus ja yhtäläisyydet pakanamysteereihin - Mike Licona: Ylösnousemuksen vastaväitteitä, osa 2

Ensimmäisessä osassa teologian tohtori ja historioitsija Mike Licona käsitteli evankeliumien välisiä näennäisiä ristiriitaisuuksia ja niiden asettamaa haastetta Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudelle. Tässä toisessa osassa Licona vastaa lyhyesti väitteisiin, joilla Jeesuksen ylösnousemus on usein yritetty selittää epähistorialliseksi viittaamalla samankaltaisiin pakanallisiin kertomuksiin kuolevista ja ylösnousevista pakanajumaluuksista.


Myth #2: Pagan Parallels in the Mystery Religions from Credo House on Vimeo.

Tässä ensiksi hiukan auki kirjoitettuna Liconan lyhet pointit, joiden jälkeen joitakin omia lisäyksiä samaan aiheeseen. 

Ensiksi, vallitsevan akateemisen näkemyksen mukaan käytännössä kaikki uskonnonhistorialliset paralleelit ovat kristinuskoa myöhäisemmältä ajalta. Jos siis lainaamista on tapahtunut suunta on kristinuskosta muihin uskontoihin, eikä päinvastoin.

Toiseksi, useat netttipalstoilla esiintyvät väitteet ovat yksinkertaisesti vääriä. Esimerkiksi väite Krishan ”ristinnaulitsemisesta” ja nousemisesta kuolleista. Yksi Uskon Puolesta -blogini suosituin teksti vuodesta toiseen on ollut kirjoitus otsikolla Zeitgeistelokuva on ankka.  Siinä käsittelin laajemmin näitä uskonnonhistoriallisia paralleeleja ja erityisesti juuri Krishna-myyttiä. Kannattaa lukaista.

Licona huomauttaa lopuksi, että eri kertomusten samankaltaisuudet eivät todista vielä kausaalisuudesta. Kahden täysin eri tapahtuman kesken voidaan joskus löytää hämmästyttäviä samankaltaisuuksia ilman, että tapahtumilla on mitään tekemistä toistensa kansa. Licona kertoo yllättävän esimerkin lentokoneesta, joka lennettiin New Yorkissa päin rakennusta.

Väitetyt yhtäläisyydet pakanauskonnoista löytyvien myyttien kanssa eivät siis anna todellista syytä epäillä Jeesuksen ylösnousemuksesta kertovia evankeliumikertomuksia epähistoriallisiksi. 

Tähän aiheeseen liittyen bongasin kerran eräältä nettisivulta hauskan listauksen samankaltaisuuksista John F. Kennedyn ja Jeesuksen välillä: 

JEESUS JA JOHN F. KENNEDY
 1. Molemmilla oli seuraajia, jotka ihailivat heitä.
 2. Molemmat olivat valtakunnan johtajia.
 3. Molemmat kohtasivat vastustusta.
 4. Molemmat saivat surmansa julkisesti
 5. dramaattisella tavalla
 6. ollessaan uransa huipulla
 7. heidän lähimmän naisensa läsnä ollessa.
 8. Molempia haavoitettiin päähän. Jeesuksen päähän painettiin piikkikruunu ja JFK:a ammuttiin päähän.
 9. Viranomaiset (sotilas, lääkäri) julistivat molemmat kuolleeksi.
 10. Molempia surtiin.
 11. Molemmat haudattiin.
 12. Molempien nimet alkavat ”J” kirjaimella.
 13. Molemmat olivat kiinnostuneita vapaudesta.
 14. Molemmilla oli isä, jonka nimi oli Josef,
 15. joka työllisti itse itsensä.
 16. Molempien perheillä oli läheinen ja merkittävässä asemassa oleva perheenjäsen, joka tarjosi viiniä.
 17. Sekä Jeesuksen että JFK:n veli tapettiin
 18. sen jälkeen kuin heidän tunnettu veljensä oli murhattu (Jaakob, RFK).
Seuraava lista vertailee Kennedyä ja Lincolnia (nappasin tämän samalta nettisivustolta, joten en itse ole tarkistanut väitteitä):

ABRAHAM LINCOLN JA JOHN F. KENNEDY
 1. Abraham Lincoln valittiin kongressiin 1846, Kennedy valittiin kongressiin 1946.
 2. Abraham Lincoln valittiin presidentiksi 1860, John F. Kennedy valittiin presidentiksi 1960.
 3. Molemmissa nimissä, Lincoln ja Kennedy, on seitsemän kirjainta!
 4. Molempien vaimo menetti lapsensa asuessaan Valkoisessa talossa.
 5. Molempia presidenttejä ammuttiin perjantaina.
 6. Molempia ammuttiin päähän.
 7. Molempien salamurhaajina toimi etelävaltioista kotoisin oleva henkilö.
 8. Molempien seuraajaksi nousi etelävaltioista kotoisin oleva henkilö:
 9. Molempien seuraajaksi valittiin Johnson niminen henkilö.
 10. Andrew Johnson, joka seurasi Lincolnia virassa, oli syntynyt 1808. Lyndon Johnson, joka seurasi Kennedyä virassa oli syntynyt 1908.
 11. John Wilkes Booth, joka ampui Lincolnin, oli syntynyt 1839. Kennedyn ampuja Lee Harvey Oswald oli syntynyt 1939.
 12. Kumpikin salamurhaajista tunnetaan kolmen nimensä perusteella.
 13. Molempien nimissä on yhteensä viisitoista kirjainta.
 14. Booth pakeni teatterin kautta ja jäi kiinni varastossa. Oswald pakeni varaston kautta ja jäi kiinni teatterissa.
 15. Booth ja Oswald surmattiin ennen oikeudenkäyntiä.
 16. Ennen kuin Lincoln surmatiin hän oli käynyt Monroen kaupungissa Marylandissa.
 17. Ennen kuin Kennedy surmattiin hän kävi Marilyn Monroen luona.

Joten hämmästyttävätkään samankaltaisuudet eivät vielä riitä osoittamaan, että eri tapausten tai kertomusten välillä olisi yhteys ja että kertomus ei siksi voisi olla historiallisesti autenttinen. Kuten Licona videossaan toteaa, useimmiten todellisia samankaltaisuuksia mysteeriuskontojen käsitysten ja Jeesuksen  ylösnousemuksen suhteen ei edes ole. Useimmiten yhtäläisyydet ovat pinnallisia ja saattavat parhaimmissakin tapauksissa heijastaa kristinuskon vaikutusta myöhempiin pakanallisiin lähteisiin.

Viimeinen huomio pätee myös väitteeseen zarathustralaisuudesta ylösnousemususkon alkulähteenä. Zarathustralaisuuden kuolleiden ylösnousemusta koskevat uskomukset ovat peräisin kristinuskoa myöhäisemmistä zarathustralaisuuden lähteistä, kuten historioitsija N. T. Wright on todennut omassa tutkimuksessaan.

Postaan jatkossa myös muut Liconan lyhytvideosarjan osat pienen suomenkielisen yhteenvedon ja omien reflektioiden kera.

perjantai 15. helmikuuta 2013

Mike Licona ja Jeesuksen historiallinen ylösnousemus - vastaväitteitä, osa 1

Teologian tohtori ja historioitsija Mike Licona pohdiskelee oheisessa videossa Jeesuksen ylösnousemusta vastaan esitettyjä väitteitä. Kymmenen osaisen lyhytvideosarjan ensimmäisessä osassa hän arvioi lähemmin väitettä, jonka mukaan evankeliumien ristiriitaisuuksien sanotaan osoittavan, etteivät kertomukset Jeesuksen ylösnousemuksesta voi olla totta. 


Myth #1: Contradictions in the Gospels from Credo House on Vimeo.

Ensiksi, Liconan mukaan evankeliumikertomusten väitetyt ristiriitaisuudet ovat useimmissa tapauksissa varsin helposti harmonisoitavissa, eivätkä siksi muodosta todellista haastetta kertomusten historialliselle ytimelle.

Toiseksi, vaikka kertomusten välisiä jännitteitä ei kyettäisikään harmonisoimaan, ne koskevat historiallisen ytimen kannalta vähemmän olennaisia kehällisiä yksityiskohtia, eivätkä siten tee kertomuksista sellaisenaan epähistoriallisia. Licona käyttää esimerkkinä erilaisia silminnäkijäkertomuksia Titanicin uppoamisesta.

Itselleni tulee tästä jälkimmäisestä mieleen analoginen tapaus: Mikkelin panttivankidraama vuodelta 1986. Niille, jotka ovat sitä sukupolvea, että kyseinen Mikkelin torin laidalle elokuussa 1986 päättynyt dramaattinen tapahtumasarja ei sano mitään, kannattaa lukea Wikipediasta. Muistan itse yhä radiotoimittajan järkytyksen suorassa lähetyksessä pankkiryöstäjän auton räjähtäessä tori laidalla. Myöhemmin Iltapäivälehdet arvuuttelivat ammuttiinko yksi vai kaksi laukausta, vai ammuttiinko konetuliaseella. Erilaiset versiot eivät merkitse itse tapahtuman epähistoriallisuutta. 
Suosittelen Liconan videon katselemista.

Postaan jatkossa myös muut Liconan lyhytvideosarjan osat pienen suomenkielisen yhteenvedon ja omien reflektioiden kera.

keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Kirkon Ulkomaanavun tilaama Finnwatchin raportti ei kestä kriittistä tarkastelua

Patmos Lähetyssäätiön blogilla viime vuoden elokuussa (3.8.2012, lue tästä linkistä) totesin, että tulen myöhemmin palaamaan monien mieliä hämmentäneeseen Kirkon Ulkomaanavun tilaamaan Finnwatchin selvitystyöhön lähemmin. Nyt on tullut aika palata asiaan.

Elokuussa jo totesin alustavasti, että tutustuminen selvitystyöhön paljastaa vakavia puutteita asian käsittelyssä. Kummastelin myös miksi ihmeessä siinä vähätellään palestiinalaisterrorismia kirjoittamalla sana lainausmerkkeihin (” ”) sekä vääristellään Israelin turva-aidan rakentamisen todellisia syitä. Pohdiskelin lyhyesti selvitystyön laatijoiden yksipuolista ja tendenssimäistä tapaa kuvailla Lähi-idän konfliktin taustoja syineen ja seurauksineen. Nämä havainnot olivat vain jäävuoren huippu.

Kaiken kaikkiaan reilu puolisen vuotta kestäneen intensiivisen tutkimus- ja kirjoitusprojektin myötä tutustuin huolella sekä itse selvitystyöhön että siinä alaviitteistä löytyviin lähteisiin. Niistä pajastuikin yhtä ja toista mielenkiintoista. Löydökset tiivistyivät lopulta n. 60 -sivuiseen kirjaseen nimeltä KIELLETYT HEDELMÄT – KRIITTINEN ANALYYSI. Kirkon Ulkomaanavun tilaama Finnwatchin raportti ei kestä kriittistä tarkastelua (Kuva ja Sana, 2013).

Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua kirjaan lataamalla sen e-kirjana ilmaiseksi vaikka tämän sivun alalaidasta löytyvästä linkistä. Siksi vastustan kiusausta avata sen sisältöä tässä yhteydessä laajemmin, jotta en alkaisi kirjoittaa kirjaani uudestaan tälle blogille. Mutta lainaan takakannen tekstiä, joka johdattelee kirjan sisältöön tiivistetysti näin: 

"FINNWATCH julkaisi Kirkon Ulkomaanavun pyynnöstä laatimansa selvitystyön tulokset maaliskuussa 2012 raportissa nimeltä KIELLETYT HEDELMÄT – Suomessa toimivien yritysten yhteydet Israelin laittomiin siirtokuntiin. ”Kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa ei kestä eettistä tarkastelua”, selvitystyössä todetaan. Siksi Israel-vastaisen kansainvälisen boikottiliikkeen (BDS) päämääriä mukaillen Finnwatchin selvitystyö päätyy suosittamaan siirtokunnissa tapahtuvan yritys- ja sijoitustoiminnan sekä kuluttajille Suomesta löytyvien siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden
boikotoimista.

Pasi Turusen laatima kriittinen analyysi osoittaa kuitenkin Kielletyt Hedelmät -raportin olevan yksipuolisesti laadittu, tarkoitushakuisia puolitotuuksia ja suoranaisia asiavirheitä sisältävä poleeminen teos. Useat itsestäänselvyyksinä esitetyt väitteet eivät kestä lähempää tarkastelua. Selvitystyön uskottavuutta syö heikko lähdekritiikki. Kansainvälisen Israel-vastaisen boikottiliikkeen (BDS) taustalta paljastuu yhteyksiä palestiinalaisiin äärijärjestöihin."

Kirjan voi hankkia joko painettuna versiona (10€) tai ladata sen ilmaiseksi e-kirjana koneelleen kustantajan verkkokaupasta (www.kuvajasana.fi) tai tämän blogin lopussa olevasta linkistä. Kirjanen on lähetetty myös kirkolliskokousedustajille sekä kirkkoherroille. 

Liitän mukaan vielä mielenkiinnon vuoksi tähän yhteyteen kirjan sisällysluettelon:

Johdanto
1. Historiallinen tausta horjuu
2. Siirtokunnatko rauhanpyrkimysten este?
3. Siirtokunnat kansainvälisen oikeuden ja Oslon sopimusten valossa
4. Puolitotuuksia turva-aidasta ja ”terrorismista”
5. BDS-liikkeen yhteydet palestiinalaisiin äärijärjestöihin
6. Tarkoitushakuista raportointia raitiotiehankkeesta
7. Vale, emävale, Finnwatch?
8. Yhteenvetoa ja toimintasuosituksia

Historioitsija Benny Morris on todennut: ”Historian vääristelijät valitsevat usein kulkea sellaista polkua, jossa he jättävät kertomatta osan asioista”. Tämä lausahdus kuvastaa osuvasti Finnwatchin selvitystyön tendenssimäistä ja yksipuolista otetta oli sitten kyse Lähi-idän konfliktin historiasta tai nykytilanteen syistä ja seurauksista. Kirjani yhtenä tarkoituksena onkin täyttää puuttuvat, mutta kokonaisuuden ymmärtämiseksi välttämättömät, aukot. Kansainvälisen Israel-vastaisen boikottiliikkeen (BDS) "humanitaarinen jihad" on raportin myötä rantautunut suomalaiseenkin keskusteluun. Siihen on vastattava. 

Koska, kuten johtopäätöksenäni kirjan lopussa totean, Finnwatchin laatiman selvitystyön "eettinen tarkastelu” ontuu ratkaisevasti, ei sen toimenpidesuosituksilla Israelin siirtokuntien tuotteiden merkitsemiseen, saatikka niiden boikotoimiseen, ole eettisiä perusteita. 

----------------------------------------------------------------------------------------
P.S: Haluan erityisesti kiittää Kuvan ja Sanan kustannustoimittaja Päivi Flinkiä korvaamattoman arvokkaasta avusta kirjan kielenhuollon ja luettavuuden parantamiseksi sekä muistakin arvokkaista vinkeistä. It's much better now :)

tiistai 5. helmikuuta 2013

VIDEO: Onko Usko Jumalaan Järkevää? - William Lane Craig ja Alex Rosenberg

Perduen yliopistossa muutama päivä sitten järjestetty debatti. Debatti lähetettiin suorana lähetyksenä ympäri maailman netissä. Mielenkiintoista katseltavaa ja kuunneltavaa jos vain jaksaa katsoa koko debatin läpi. Cocista ja popcornia käsille, kyllä se siitä. Ehkä antoisin tässä debatissa oli itse debatin jälkeinen kysymys&vastaus -osio yleisökysymyksineen. Antoisia katseluhetkiä.

perjantai 1. helmikuuta 2013

Uskonnollisen pluralismin haaste ei ole uusi – Jeesus on yhä ainoa tie Jumalan luo!

Luin äskettäin Melinda Pennerin blogilta (Stand To Reason) hyvän kirjoituksen uskonnollisen pluralismin haasteesta. Uskonnollisella pluralismilla tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan kaikkia uskonnollisia näkemyksiä tulee pitää tasavertaisesti tosina. Se on läheistä sukua "suvaitsevaisuudelle".  Tosin pluralismi ei suvaitse muita näkemyksiä uskonnoista kuin oman pluralistisen näkemyksensä. Ohessa hiukan muokattu käännös Pennerin postauksesta soveltuvin osin. :
Yksi asia, joka enemmän kuin muut kristinuskossa loukkaa nykyihmistä on ajatus, että Jeesus on ainoa tie sovintoon Jumalan kanssa. Seurakuntaa kehoitetaan päivittämään evankeliuminsa nykyaikaan sopivaksi: "Jättäkää tämä loukkaava elementti. Meidän pitää tehdä evankeliumista nykyihmisen makuun sopivampi."

Uskonnollisessa pluralismissa ei ole mitään nykyaikaista. Kristinusko syntyi pluralistisen yhteiskunnan keskellä. Jos se syntyi pluralistisessa yhteiskunnassa ja siihen alun alkaen kuului tämä kapea-alainen väite ei nykyolosuhteissa ole mitään minkä pitäisi motivoida meitä muuttamaan sanomaa toiseksi.

Ensimmäisen vuosisadan Juudea oli Rooman valtakunnan siirtokunta. Roomalaiset sanoivat kristityille, että he voivat palvella Jeesusta kunhan he myös kutsuvat keisaria Herraksi. Kristityt kieltäytyivät ja maksoivat siitä hengellään. Paavali saarnasi Mars-kukkulalla ihmisille, jotka uskoivat lukuisiin eri jumaluuksiin ja kertoi heille kuka oli tosi Jumala. Jopa muinainen Israel eli pluralistisessa yhteiskunnassa kanaanilaisten ja egyptläisten jumalien keskellä, mutta he olivat yhden ainoan tosi Jumalan kansa.

Uskonnollisessa pluralismissa ei ole mitään uutta. Eikä mitään uutta ole se ympäröivän kulttuurin taholta tuleva paino, joka vaatii kompromissia sen kristinuskon ydintotuuden suhteen, että on vain yksi Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus on meille ainoa tie sovintoon tämän Jumalan kanssa.