maanantai 23. joulukuuta 2013

Jeesus - Rauhanruhtinas toisille, rauhanhäiritsijä toisille

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton…”  (Jesaja 9:6) 

Vähäpätöisestä syrjäkylästä tuli maailmankuulu, kun maailman Vapahtaja, Herra ja Kuningas, Jeesus syntyi siellä.


Koko tapahtuma olisi kenties jäänyt huomaamatta elleivät enkelit olisi asiasta kuuluttaneet paimenille ja idästä tulevat kuninkaat kertoneet siitä Herodeksen hovissa.

Herodekselle kyse ei kuitenkaan ollut ilouutisesta. Jeesus, ”äsken syntynyt juutalaisten kuningas”, oli hänelle uhka, jonka eliminoimiseksi hän ryhtyi toimenpiteisiin.


Herodeksen toteuttama Betlehemin lastensurma ei ole jättänyt itsestään jälkiä historiaan evankeliumien ulkopuolelle. Toisaalta evankeliumitkaan eivät kerro Herodeksesta kaikkea, kuten sitä, että hän murhautti omat poikansa, joita piti kilpailijoina. Ja vaimonsa Mariannen. Betlehemin lastensurma on siis Herodeksen ”tyyliä”.

Tietäjien vierailu laukaisi Herodeksessa vainoharhaisen reaktion ja hän lähetti sotilaansa surmaamaan Betlehemissä syntyneet poikalapset. 

Historioitsija Josefus kertoo jotain mikä saattaa osaltaan selittää Herodeksen vainoharhaista käyttäytymistä. Josefuksen mukaan Herodes oli pienenä poikana koulutiellä kohdannut erään essealaisen miehen nimeltä Menahem. Tämä oli tervehtinyt Herodesta ”juutalaisten kuninkaana” ja profetoinut hänen tulevan kerran hallitsemaan juutalaisia.

Tässä valossa idästä saapuvien arvovieraiden kysymys äsken syntyneestä, tähden ilmoittamasta ”juutalaisten kuninkaasta” saattoi hyvinkin muistuttaa Herodesta siitä, etteivät ennusmerkit olleet leikin asia ja laukaista hänessä vainoharhaisen murhanhimon. 

Tänäkin jouluna on niitä, jotka tahtovat, kuten idästä tulleet arvovieraat, kumartaa Jeesusta tunnustaen Hänet luvatuksi kuninkaaksi, ja toisaalta niitä, jotka vain sanovat haluavansa kumartaa, mutta sydämessään haluaisivat päästä hänestä eroon, koska haluavat itse olla oman elämänsä kuninkaita katkeraan loppuun saakka.

Tuoreessa Kotimaa –lehdessä (19.12.2013) oli toimittaja Jussi Rytkösen lukemisenarvoinen kirjoitus: Jouluna Jumala syntyi. Jutun ydin ei ollut Jeesuksen syntymän ajankohdassa, vaan inkarnaation salaisuudessa, jota Rytkönen hyvin pohdiskelee tekstissään.

Rytkönen osoittaa jutussaan miten keskeinen rooli inkarnaatiolla, Jumalan lihaksitulemisella, on kristinuskon syvimmän olemuksen kannalta.

”Ihmiseksi syntymällä Jumala osoitti armonsa konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Ilman inkarnaatiota, lihaksi tulemista, kristinusko olisi lakihenkinen moraalioppi”, Rytkönen toteaa ingressissä.

Inkarnaation vuoksi kristinusko ei ole rinnastettavissa mihinkään muuhun uskontoon maailmassa. Inkarnaatiosta johtuen se on, kuten Rytkönen toteaa, ”kummajainen uskontojen maailmassa”. Rytkönen on oikeassa. Kaikissa muissa uskonnoissa yrittää omilla teoillaan ja moraalisella uudistumisellaan saavuttaa Jumalan hyväksynnän.

Kristinuskossa Jumala itse tulee alas ihmisten pimeään ja syntiseen maailmaan. Synnitön Kristus, lihaksi tullut Jumala, antaa henkensä syntisten puolesta, koska ihminen itse ei kykene itseänsä pelastamaan.

Jumalan armo tulee alas tähän maailmaan inkarnaatiossa, Jumalan pojan tullessa lihaksi.

Artikkelissaan Rytkönen luettelee kolme vaaraa, jolta inkarnaatio suojelee kristinuskoa.

”Ensinnäkin Jeesuksen persoona sulkee tien panteismiltä, opilta siitä, että kakki luonto ympärillämme on jumalallista”, hän kirjoittaa.

”Toiseksi ihminen itse ei ole jumala”, Rytkönen jatkaa.

”Kolmas asia, jolta inkarnaatio kristinuskoa varjelee, on muuttuminen moraaliopiksi.”

Oikeudenmukaisuus, köyhistä ja hyljeksityistä huolehtiminen ja muu sen kaltainen on Rytkösen mukaan tärkeää sinänsä. Mutta kapea-alainen eettisyys kaikkinensa ei ole kristinuskon ”kovaa ydintä” niin kuin on inkarnaatio.

Rytkönen päättää kirjoituksensa: ”Silti kirkasotsaisinkaan elämä ei vie meitä perille. Vaatimuksia olennaisempaa meille syntisille on se, että Jeesus tuli pelastamaan meidät synnin vallasta, eikä sillä tarkoiteta vain yhteiskunnallisia olosuhteita. Jouluna ihmiseksi tullut Jumala on meille toivon merkki pelastuksesta. Ihminen ei voi Jumalan vaatimuksia täyttää, vaan me tarvitsemme Kristusta, seimen lasta." 

Herodes ei katsonut tarvitsevansa seimen lasta. Päinvastoin. Herodes koki Jeesuksen uhkana, koska Jumalan Pojan tuleminen tähän maailmaan asetti kyseenalaiseksi kaiken sen minkä varaan Herodes oli elämänsä rakentanut ja minkä Herodes luuli riittävän.

Jeesus haastaa tämän maailman ajattelutavat, sen että ihminen ei, kuten Rytkönen kirjoitti,  ole Jumala. Eksistentialistifilosofi Nietzsche kerrotaan sanoneen: ”Jos jokin jumala olisi olemassa miten voin sietää sen tosiasian, että minä en ole se?” Koska hän ei voinut sietää ajatusta siitä, ettei  itse voinut olla Jumala Nietzsche kielsi, ettei mitään Jumalaa voi olla olemassa.

Kenties Jeesus laukaisee meissä, niin kuin Herodeksessa, muistoja menneisyydestä, joiden vuoksi haluaisimme mieluummin päästä hänestä eroon, kuin kumartaa häntä.

Jeesus haastaa myös itseensä ja tekoihinsa luottavan ihmisen. Ei ole merkityksetöntä miten elämme. Kuitenkin eettisinkään ihminen ei voi omilla hyvillä teoillaan ansaita pelastusta. Jos pelastus olisi saavutettavissa hyvillä teoilla Jeesuksen ei olisi tarvinnut tulla maailmaan. Jeesuksen syntymä loukkaa ihmistä, joka luottaa eettisyyteensä.

Siksi löytyy edelleen niitä, jotka Herodeksen tavoin kokevat Jeesuksen rauhanhäiritsijänä Kuitenkin jokainen, joka aidosti kumartaa seimen lasta, lihaksi tullutta Kaikkivaltiasta, löytää hänessä Jumalan lupaaman Rauhanruhtinaan.

sunnuntai 15. joulukuuta 2013

Miksi sosiaalinen media tekee ihmisistä epäsosiaalisia?

Suomalaiseen (kristilliseenkin) keskusteluun kuuluu valitettava piirre: Asioita arvioidaan usein sen perusteella kuka sanoo, ei sen perusteella mitä sanotaan. 

Samaan sarjaan kuuluu ns. motiiviarvailu, jossa itse asian sivuuttaa ryppyotsainen pohdinta siitä mikä mahtoi olla asian esittäjän todellinen motiivi esittää asiansa. 

Kuitenkin asiat joko ovat tai ei eivät ole totta ihan riippumatta siitä kuka sanoo ja mikä oli hänen motiivinsa asian esittämiselle. Motiivi voi olla väärä ja asia oikein ja totta. Tai päinvastoin motiivi oikea ja asia päin mäntyä. 

Kuten C S Lewis aikanaan huomautti ensin on kyettävä osoittamaan että sanoja on väärässä ja vasta sitten on mielekästä keskustella mikä motiivi hänellä mahtaa olla. 

Tähän liittyen kohtuuhyvä ja ajatuksiaherättävä Arno Kotron kolumni hesarista: Kuka sen sanoi?

Toinen yleinen piirre, joka tuntuu vaivaavan keskusteluita vaikkapa blogosfäärissä ja sosiaalisessa mediassa on asiassa pysymisen vaikeus. Tätä voi pitää jo jonkinlaisena vitsauksena, joka korruptoi hyvänkin keskustelun nopeasti. 

Kokemukseni mukaan yleensä alkuperäisestä postauksesta harhaudutaan keskimäärin kahden tai kolmen kommentin jälkeen. 

Aiheesta sivuun ajautuminen saa keskusteluketjun nopeasti muistuttamaan onnettomuuspaikkaa tyyliin "kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan". 

Syy tällaiseen rönsyilyyn on usein siinä, että lukijan on ollut vaikea hahmottaa itselleen mikä on ollut tekstin varsinainen pointti, argumentti tai kohde. Niinpä kommentissa tartutaan alkuperäisen postauksen kannalta vähemmän tärkeään tai epäolennaiseen seikkaan, joka ei kuitenkaan kirjoituksen kokonaisargumentaation kannalta ole relevantti. 

Usein on havaittavissa, että tällainen keskustelun tekstin alkuperäisestä pointista sivuun ajava kommentointi nousee kommentoijan omista "lempiaiheista", jotka vilahtavat tekstissä sivuroolissa. Koske ne ovat lukijalle tärkeitä hän kaappaa keskustelun itsekkäästi kommentillaan omaan aiheeseensa ja avaa tavallaan ihan oman keskustelun varsinaisen tekstin alle.

Lääke tällaiseen rönsyilyyn on siinä, että lukija lukee tekstin huolella ja pyrkii hahmottamaan tekstin suuret päälinjat, olemaan provosoitumatta tekstissä vilahtavista "lillukanvarsista" ja keskittämään kriittiset huomionsa tekstin kannalta olennaisiin kysymyksiin. 


Yhdysvaltalainen kolumnisti ja toimittaja Dennis Prager on mielestäni osuvasti verrannut nimimerkillä kirjoittamista vahingollisuudessaan nettipornoon. Ihmiset kirjoittavat nimimerkin takaa tavalla, jolla eivät puhuisi kasvotusten. Tri Jekyl ja Mr. Hyde siis.

Omalla nimellään rehdisti kirjoittaminen on yksi parhaimpia keinoja pitää keskustelu maltillisena ja asiallisena. Nimimerkin takaa on sen sijaan helppo aukoa päätään, koska sen voi tehdä ilman itsesensuurin rajoitteita ottamatta henkilökohtaisesti vastuuta sanoistaan. 

Ei tämän syvällisempää tällä kertaa.