perjantai 23. tammikuuta 2015

Palvelevatko muslimit ja kristityt samaa Jumalaa?

Ravi Zachariaksen järjestön (RZIM) Kanadan toiminnan johtaja tohtori Andy Bannister vastaa oheisessa lyhytvideossa valaisevasti otsikon kysymykseen. Videon alla suomenkielinen käännös videosta.Palvelevatko muslimit ja kristityt samaa Jumalaa? 
Andy Bannister (RZIM Canada)

Kuulen tämän kysymyksen usein, koska ilmeisesti ihmiset katselevat islamia ja kristinuskoa olettaen molemmilla olevan yksi ja sama Jumala, koska molemmat palvovat yhtä Jumalaa, joka on kaiken luoja ja hallitsija. Kyse on siis oltava samasta Jumalasta. 

Näin ei ole. 

Tämä kertoo vain, että muslimit ja kristityt ovat yhtä mieltä siitä, että Jumala on olemassa. Tuon Jumalan luonnosta vallitsee kuitenkin syvällinen erimielisyys. 

Valaisen olemassaolon ja luonnon välillä seuraavalla esimerkillä. 

Jos sanon sinulle, että Yhdysvalloilla on yksi presidentti, jonka uskon olevan Barak Obama, ja sinä sanot myös uskovasi, että on yksi Yhdysvaltojen presidentti nimeltään Aku Ankka, niin olemme selvästi yhtä mieltä siitä, että on olemassa yksi presidentti. Samalla meillä on perustavaa laatua oleva erimielisyys siitä, kuka tuo presidentti on, mikä on hänen luontonsa. 

Jotain samanlaista voimme sanoa Allahista Koraanissa ja Jahvesta Raamatussa. 

Jumalan luonne Raamatussa. Jumalalla on Raamatun mukaan neljä pääasiallista piirrettä: 

Jumala on persoonallinen ja relationaalinen. Hänet voidaan tuntea. Raamattu käskee kristittyjä, ei ainaostaan seuraamaan Häntä kuulaisesti, vaan tuntemaan hänet. Raamatun mukaan Jumala on rakkaus. Se on hänen olemuksensa. Hän on osoittanut rakkautensa olemalla valmis kärsimään ristillä pitääkseen huolta meidän synneistämme ja rikkinäisyydestämme, niin että me sovitettuina voisimme löytää suhteen hänen kanssaan. 

Sen sijaan Allah ei Koraanin mukaan ole relationaalinen, henkilökohtaisesti tunnettavissa. Missään kohtaa Koraanissa ei sanota, että hänet voi tuntea henkilökohtaiseksi, hän on liian kaukainen sellaiseen. Häntä ei kuvailla Jumalan, joka on rakkaus. Eikä hän missään tapauksessa ole kärsinyt eikä tehnyt mitään korjatakseen syntiongelmamme. 

Mitä enemmän vertailemme Jumalaa Raamatussa ja Koraanissa huomaamme niiden esittävän Jumalan täysin toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Näin sanoessani en halua millään tavalla olla epäkunnioittava muslimeita kohtaan. Pikemminkin päinvastoin. Jos koitamme saada islamin näyttämään kristinuskolta me pakotamme sen sellaiseen viitekehykseen, johon se ei sovi. Islamia on tutkittava sen omista lähtökohdista käsin. Samoin tukti Raamatun Jumalaa hänen omista lähtökohdistaan käsin. 

Kun tarkastelet Jumalaa Raamatussa yksi asia mielestäni nousee ylitse muiden: Meitä ei kutsuta vain tietämään hänestä jotain, vaan tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. 

Tunnetko sinä Hänet? 

(Dr. Andy Bannister, RZIM Canada)
8 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

En ole koskaan käsittänyt miten Jeesus-Jumala voi istua Jumalan oikealla puolella yhtä aikaa.
Eikös silloin ole kaksi Jumalaa vierekkäin, toinen oikealla ja toinen vasemmalla?
Kertoisitko tästä joskus ? , tai laittaisit linkin missä asiaa selvitetään.

Pantalone kirjoitti...

Asia yksinkertaisimmillaan menee luullakseni näin: Kristinuskossa on uskottava Jeesuksen olevan poika. Islamissa näin ei ole, joten Jumala ei voi olla sama. Jos me kristityt uskoisimme, kuten muslimit ja joku väittäisi Jeesusta pelkäksi profeetaksi, niin me alkaisimme kiljua murhaa naamat punaisina.

Miika Soininen kirjoitti...

Olipa hyvä kysymys Anonyymi! :) Kristityt uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan. Eli Jumalaan joka ilmentyy kolmena persoonana: Isänä, Poikana ja Pyhän Henkenä. Tähän tulokseen ollaan päädytty yksinkertaisesti Raamatun todistuksen nojalta. Raamattu väittää Isän olevan Jumala (esim. Matt. 11:25, Ef. 4:6, Fil. 1:2) Pojan olevan Jumala (esim. Jes. 9:5, Joh. 1:1, 1:18, 20:27-29, Room. 9:5, Fil. 2:5-6) ja Pyhän Hengen olevan Jumala Esim. Apt. 5:3-4, 1. Kor. 3:16, 2. Kor. 3:17). Raamattu kuitenkin opettaa myös, että on olemassa vain yksi Jumala (esim. 5. Moos. 6:4, Mark. 12:29). Raamatun todistus antaa selkeän kuvan siitä, minkälainen Jumala meillä on! Toivottavasti vastasi edes hiukan kysymykseen! :) Jeesuksen Jumaluutta käsitellään monessa paikassa. Tässä yksi linkki: http://www.jariiivanainen.net/JehovantodistajatRaamatunvalossa1.html

Mirjami Ivanov kirjoitti...

Tulkitsin Anonyymin kysymyksen siten, että hän tarkoitti: ”Kyllä, Raamattu opettaa kolminaisuutta ja Jeesuksen jumaluutta, mutta eikö esim. kuvaus taivaallisesta valtaistuimesta erehdyttävästi näytä siltä, että valtaistuimella on kaksi Jumalaa, ja vielä Pyhä Henki kolmantena? Jos kristityt eivät täysin ymmärrä tätä, onko ihme, jos muslimit ajattelevat kristittyjen palvovan kolmea jumalaa?”


Kolminaisuusajatus esitetään usein oikeoppisesti mutta niin epäselvästi, että se voi tuntua ristiriitaiselta. Kolminaisuus ei tarkoita, että kolme on yhtä paljon kuin yksi (mikä olisi epäloogista) vaan että Jumala on yksi Henki, jolla on kolme persoonaa, tai persoonallista tietoisuuden keskusta (tai miten persoonan käsitteen voisi paremmin ilmaista). Tämä on loogisesti pätevä ajatus.

Kolminaisuus on silti vaikea ymmärtää, mutta ei siksi, että se olisi järjenvastainen, vaan pikemminkin siksi, ettemme tiedä tarpeeksi hengen maailmasta: Mitä on henki, mikä on mahdollista hengen ulottuvuudessa, ja mikä on hengen maailman ja aineellisen todellisuuden suhde? Koska emme tunne hengen maailmaa, yhtä vaikeaa on ymmärtää, kuinka Jumala on kaikkialla läsnä ja kaikkitietävä.

Jotta hengen maailman käsitteitä olisi helpompi ymmärtää, Raamatussa käytetään Jumalasta ihmisenkaltaisia ilmaisuja “Valtaistuin” on yksi ihmisen toimintaympäristöstä tuttu kuva. Kun UT:ssa puhutaan Jeesuksesta valtaistuimella tai Jumalan oikealla puolella, emme päättele, että taivaassa on tosiasiallisesti istuin, jolla Poika ja Isä Jumala istuvat. (UT:ssa käytetään Isästä usein pelkkää nimeä ”Jumala”, esim. 1 Kor. 8:6, jossa Isä on Jumala, ”Theos”, ja Jeesus Herra ”Kyrios”.) Valtaistuinkuva viittaa silti reaalitodellisuuden käsitteisiin ja suhteisiin: Jeesus ja Isä ovat eri persoonia, ja kummallakin on sama, vain Jumalalle kuuluva valta-asema ja kunnia. Jeesus itsekin käytti tätä kuvaa. Kun hän nousi taivaaseen, opetuslapset ymmärsivät, että siellä hän nyt “istui valtaistuimelle” (Mark. 16:19), samalla kun hän viimeisinä sanoinaan oli luvannut olla joka päivä heidän kanssaan. He kokivat hänen läsnäolonsa (16:20), mutteivät tienneet, kuten emme mekään, miten samanaikainen taivaassa- ja heidän kanssaan olo oli “teknisesti” mahdollista.

Ilmoitus, jonka UT:n kirjoittajat näkivät Jeesuksen persoonassa ja opetuksessa, johti heidät kuitenkin itsestäänselvään näkemykseen, että Jumala on kolmiyhteinen. Paavali, jonka tausta oli ortodoksisessa juutalaisuudessa, tunnustaa selkeästi Jeesuksen jumaluuden (Fil. 2:5-11), mutta myös, että Jumala on yksi (1 Kor. 8:4). Kolminaisuus nähtiin annettuna tosiasiana. Jeesuksen ja Jumalan suhdetta koskevien harhaoppien vuoksi vasta 300-luvun jälkipuolella muotoiltiin se kolminaisuusoppi, mihin oli uskottu. Islamin syntyaikoina 600-luvulla idässä vaikutti useita oikeaoppisesta kristinuskosta erkautuneita lahkoja, joiden käsitykset osaltaan johtivat näkemykseen, että kristityillä on kolme jumalaa. Islamin monoliittiseen jumalakuvaan kolminaisuus ei sovi mitenkään.

Kolminaisuusoppi on kristinuskossa keskeinen, koska sille perustuu Jeesuksen jumaluuden ymmärtäminen. Jeesuksen jumaluudelle taas perustuu se, että hänen uhrinsa oli pätevä syntien sovittamiseksi: Yksi Jumalan kolmesta persoonasta otti jumalallisen luontonsa lisäksi ihmisen luonnon, jotta voisi toimia syntiinlangenneen ihmiskunnan synnittömänä edustajana Jumalan edessä ja kantaa sen puolesta syntien rangaistuksen.
- Jumaluuden kolmen persoonan rajat ovat siis niin todelliset, että yksi persoona saattoi syntyä ihmiseksi.

Kaikki uskoontulleet tuskin osaavat ainakaan uskon alkuvaiheissa täysin hahmottaa kolminaisuutta, mutta he ymmärtävät riittävästi Jeesuksen herrauden ja sovitustyön ottaakseen hänet vastaan Vapahtajanaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jumalan kolminaisuuden ymmärtämistä voi helpottaa, jos verrataan Häntä aineellisen maailman veteen. Vesi voi ilmetä nesteenä, kaasuna (vesihöyry), ja kiinteänä (jää). Silti se on perustaltaan samaa vettä (H20).

Mirjami Ivanov kirjoitti...

Kolminaisuus on olemukseltaan niin erikoislaatuinen, että ei ole löydetty vertauskuvaa, joka havainnollistaisi sitä riittävän hyvin ja oikeaoppisesti. Tämä aika usein käytetty "vesi-jää-höyry" vertauskuvana viittaisi pikemminkin siihen, että Isä, Poika ja Pyhä Henki olisivat Jumalan eri ilmenemismuotoja, mikä taas on sabellianistinen, harhaopiksi määritelty käsitys. (Siitä käytetään myös nimitystä monarkismi tai modalismi.)

Kolmiyhteinen Jumala kuuluu aivan omaan kategoriaansa hengen maailmassa. Hän on "havainnollistanut" ja ilmoittanut itsensä meille ennen kaikkea Jeesuksessa, jossa "jumaluuden koko täyteys asuu ruumiillisesti" (Kol. 2:9.) Kukaan ei ole Jumalaa koskaan nähnyt, ainoa Poika on Hänet ilmoittanut. (Joh. 1:18)

Kaisa kirjoitti...

Kolminaisuus -kysymys askarruttaa ihan ymmärrettävästi. Itse ymmärrän sen oikein hyvin omakohtaisen kokemuksen kautta. Aluksi uskoin, että Jumala on, ihan arkisesti. Kun ymmärsin, kuulin todistuksia, että Pyhä Henki on olemassa ja tuo Henki voi myös täyttää ihmisen sisimmän. Hädässäni käännyin Jeesuksen puoleen, Jeesus auta minua! Ajattelin, että koska Raamattu opettaa, että Jeesus on sama, eilen tänään ja iankaikkisesti niin vakavasti käännyin Hänen puoleensa; Jeesus auta mua. ...Ja vielä samana päivänä Hän täytti minut PyhälläHengellä jonka koin äärettömänä, ylitsevuotavana Rakkautena juuri minua kohtaan. Koin tulleeni uskoon ja Raamatun Sana tuli pikku hiljaa todeksi. Näin tuo kolminaisuus toteutuu ihmisen kohdalla. Se vaan on niin. Moni muslimi todistaa kirjoissaan ja muissa todistuksissaan juuri tuota samaa.

Jumalan olemus on kolmitahoinen; Jeesus, Pyhä Henki ja Isä Jumala.

Järkiperäinen pohdinta auttanee, mutta luulen, että vain omakohtaisena yksi ihminen kerrallaan tuo asia tulee selväksi.

Sitä vaan olen pohtinut, että kun Raamatussa sanotaan, että tietoisuus Jumalasta on rakennettu ihmisen sisään niin eikö se sitten ole myös muslimien sisällä, heille vaan opetetaan Jumalasta sillä tavalla, että he ovat kuin eksyksissä koko ajan, jos eivät kohtaa sanaa elävästä Jumalasta esim. Raamatun tai jopa unen kautta.

Hilla kirjoitti...

Voi argumentoida, että kristinuskon Jumala ja Islamin Jumala ovat eri, mutta se, että asiaa todistellaan sillä, että muslimit ja kristityt käyttävät Jumalasta eri nimeä ei ole oikein, koska myös arabiankieliset kristityt kutsuvat Jumalaa Allahiksi, ja suomalaiset muslimit Jumalaksi, kyse on vain kielten eroista, God vs. Jumala..