tiistai 12. kesäkuuta 2012

Rkp:n sukupuolineutraali silmänkääntötemppu

Helsingin Sanomat kertoi, että Ruotsalainen kansanpuolue sallisi siviilivihkimisen samaa sukupuolta oleville pareille. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa. ”Edustajat eivät hyväksyneet kilpailevaa ehdotusta täysin sukupuolineutraalista avioliittolaista, koska sen tulkittiin puuttuvan kirkon toimintaan”, Hesarin nettisivuilla kerrottiin. 

Rkp:n kannan perusteella siviilivihkimisen siis tulisi olla mahdollista tulevaisuudessa samaa sukupuolta oleville pareille, mutta ei kirkollisen vihkimisen.

Tämänkaltainen poliittinen temppuilu osoittaa, että Rkp:läiset päättäjät eivät lainkaan ymmärrä minkälaisen asian kanssa he ovat tekemisissä.

Rkp:n puoluekokouksen kanta perustuu sille täysin virheelliselle oletukselle, että avioliiton ymmärtäminen miehen ja naisen välisenä instituutiona on jokin uskonnollinen mielipide ja muu yhteiskunta voi, ja sen tulee, tällaisesta ”uskonnosta” vapaana alueena konstruoida avioliiton sukupuolineutraalisti.

Kuten Lappeenrannan puheenvuorossani osoitin avioliitto ei ole uskontoa. Ja yhtä vähän kuin varastamista säätelevät lait ovat uskonnollisia lakeja – olkoonkin, että Raamattukin kieltää varastamisen – on nykyinen avioliittolaki uskonnollinen laki, vain koska Raamatussa avioliitosta puhutaan miehen ja naisen välisenä instituutiona. 

Avioliitto ei ole sukupuolineutraali. Siten myöskään avioliittolaki ei asianmukaisesti voi sitä olla.

Rkp:n puoluekokouksen päätös on pelkkä bluffi, joka läpimennessään merkitsisi juuri sitä mistä nykyisestä avioliittolaista kiinnipitävät tahot ovat pyrkineet varoittamaan. Nimittäin avioliiton yhteiskunnallista radikaalia uudelleen määrittelyä.

Englannin kirkko otti hiljattain kantaa maan hallituksen esitykseen mahdollistaa "kaikille pareille, sukupuolesta riippumatta, siviilivihkiminen". Kannanotossaan kirkko moittii hallituksen esitystä käsitteellisestä sekaannuksesta. "[Hallituksen] konsultaatiopaperi antaa virheellisesti ymmärtää, että on olemassa kaksi erilaista avioliittokategoriaa, 'siviili[avioliitto]' ja 'uskonnollinen [avioliitto]. Tämä sotkee vihkiseremonian itse avioliittoinstituution kanssa," kirkon vastauksessa todetaan. Aivan samalla tavalla Rkp sekoittaa keskenään vihkiseremonian itse avioliittoon. 

Rkp:läisillä, tai muillakaan poliittisilla puolueilla, on yhtä vähän tosiasiallista valtaa määritellä avioliitto sukupuolineutraaliksi ”siviilipuolella”, kuin heillä on valtaa määritellä kuutiot ympyrän muotoisiksi ”siviilipuolella”.  Sanoa, että yhteiskunnassa ympyröitä voidaan kohdella kuin ne olisivat kuutioita, mutta kirkko voi toimia toisin,  olisi täyttä hölynpölyä ja osoitus vain siitä, ettei sanoja ymmärrä minkälaisen asian kanssa hän on tekemisissä.

Avioliitto joko on miehen ja naisen välinen instituutio ja sitä tulee sekä kirkon että valtiovallan lainsäädännön kunnioittaa sellaisena, tai sitten se ei sitä ole, jolloin sen enempää kirkolla kuin valtiovallallakaan ei ole tarvetta rajata sitä miehen ja naisen väliseksi.

On mahdollista, että käytännössä tulevaisuudessa ajaudutaan tilanteeseen, jota emerituspiispa Eero Huovinen aikanaan väläytti: Yhteiskunta hyväksyy sukupuolineutraalin avioliittolain ja kirkko luopuu omasta vihkioikeudestaan. Tällöin kirkkoa ei voitaisi velvoittaa vihkimään avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkko voisi näin myös pysyä uskollisena oikealle avioliitolle.

On kuitenkin sinisilmäistä kuvitella, että kirkko saisi jäädä rauhaan näkemyksineen mikäli yhteiskunta määrittelisi avioliiton "siviilipuolella" sukupuolineutraaliksi. Onhan koko aika toitotettu, että kyse on "ihmisoikeuksista" ja "tasa-arvosta". Kuinka kauan kirkko saisi rauhassa toteuttaa tykönänsä sellaista vihkinäkemystä, jota yhteiskunnan silmissä pidetään ihmisoikeuksien vastaisena epätasa-arvona?

On sinänsä kunnioitettavaa, että Rkp on valmis sallimaan kirkolle erivapauden vihkiä vain oikeita, miesten ja naisten välisiä avioliittoja. Mutta kenenkään ei pidä erehtyä luulemaan, että puoluekokouksen päätös sinänsä olisi itse avioliiton kannalta myönteinen. Päinvastoin.

Pidettiinpä sitten sukupuolineutraalia avioliittolakia hyvänä tai huonona asiana sinänsä epäselvää ei pitäisi olla se, että Rkp:n puoluekokouksen päätös merkitsee tosiasiallisesti sitä, että puolue on valmis avioliiton yhteiskunnalliseen uudelleen määrittelyyn. Ja loppujen lopuksi siitähän tässä kiistassa ennen kaikkea on kyse: mitä on avioliitto.  Ei edes siitä mitä kirkko tekee tai sen sallitaan tehdä. 

Avioliitto tulee pitää miehen ja naisen välisenä instituutiona. Nykyinen avioliittolaki on hyvä, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen eikä kaipaa tällaista keinotekoista poliittista "säätämistä" lainkaan.

10 kommenttia:

Andreas kirjoitti...

"On kuitenkin sinisilmäistä kuvitella, että kirkko saisi jäädä rauhaan näkemyksineen..."

Juuri näin. On selvää, että kaikki keinot tulevat olemaan käytössä avioliittoinstituution murentamisyrityksissä. Ilmiselvänä tavoitteenahan on hävittää nykyinen avioliittoinstituutio kokonaan muuttamalla se (ainakin) sukupuoli-, lukumäärä- ja aikaneutraaliksi.

Jos tällaiset vaatimukset menisivät läpi siviilivihkimisen osalta, suuntautuisi hyökkäys saman tien kirkon vihkinäkemystä vastaan.

Ja Vihreän liiton kevään 2011 vaalilehdessähän jo todettiinkin, että perheessä tulee voida olla enemmän kuin vain kaksi vanhempaa.

Kaikessa asiallisessa keskustelussa positiivinen viesti on helpompi saada perille kuin negatiivinen. Sen vuoksi avioliittoa puolustettaessa olisi hyvä korostaa mm. nykyisen lain oikeudenmukaisuutta sekä niitä arvoja, joihin se pohjautuu.

Arvoliberaalit kuitenkin kieltäytyvät säännönmukaisesti arvokeskustelusta ja asettuvat sen sijaan mielellään muiden ihmisten arvojen ja mielipiteiden yläpuolelle esittämällä mielipiteensä faktoina ja vetoamalla näennäisesti valinnanvapauteen, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon.

Noiden argumenttien käyttö on näennäistä sen vuoksi, että he eivät hyväksy valinnanvapautta kaikissa asioissa. Useimmat arvoliberaalit eivät esimerkiksi hyväksy sitä kaikissa länsimaissa noudatettavaa periaatetta, että vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa oman arvomaailmansa pohjalta, siis myös kristillisiin arvoihin ja uskoon perustuen. Valinnanvapaus ja tasa-arvo hyväksytään ainoastaan niissä asioissa, joita arvoliberaalit itse ajavat.

Onneksi useimmat ihmiset kuitenkin ymmärtävät tällaisen argumentaation perusheikkouden: lähes mitä tahansa asiaa voidaan perustella samalla tavoin ihmisoikeuksilla ja tasa-arvolla, jos perusteena on vain jokaisen yksilön näennäinen valinnanvapaus (sukupuolineutraalisuudesta seuraisi siis automaattisesti se, että samoilla perusteilla täytyisi hyväksyä moniavioisuus, määräaikainen "avioliitto" jne).

Anonyymi kirjoitti...

Siis ihan aikuisten oikeesti. Mikä on se "worst case scenario".

Eli mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos ystäväpariskuntani, joka on asunut yhdessä jo yli vuosikymmenen saavat suhteelleen avioliiton statuksen, vaikka ovat samaa sukupuolta.

Tämä on se koko jutun pointti!

Tuomas E.vasin

Pasi Turunen kirjoitti...

Tuomas,

Siis ihan aikuisten oikeesti. Mikä on se "worst case scenario".

Eli mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos ystäväpariskuntani, joka on asunut yhdessä jo yli vuosikymmenen saavat suhteelleen avioliiton statuksen, vaikka ovat samaa sukua.

Anonyymi kirjoitti...

"Eli mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos ystäväpariskuntani, joka on asunut yhdessä jo yli vuosikymmenen saavat suhteelleen avioliiton statuksen, vaikka ovat samaa sukua."

Sukupuolineutraalit avoliitot ovat laillisia jo lukuisissa maissa. Meillä on siis kokemusperäistä näyttöä siitä, että mitään kauheaa ei tapahdu. Voiko samaa sanoa sinun esimerkistäsi? Jos haluat vastustaa asiaa, niin sinun pitäisi ottaa esimerkkejä muista maista ja esittää järkiperusteluja. Mutta niitä ei vastustajilla näytä olevan?
Minä en ainakaan muuta kantaani sen takia, että joku vain toistaa avioliiton olevan miehen ja naisen välinen, jos se on ainoa mitä voidaan sanoa.

Andreas kirjoitti...

"Eli mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos ystäväpariskuntani, joka on asunut yhdessä jo yli vuosikymmenen"

Unohdinkin mainita omassa kommentistani tunteisiin perustuvan argumentaation, joka ohittaa salamannopeasti ojan puolelta kaikki järkiperustelut.

"Rkp:n sukupuolineutraali silmänkääntötemppu" -blogikirjoituksessa on selkeästi lueteltu rationaalisia perusteluita nykyisen avioliittokäsityksen puolesta.

Lisäksi blogikirjoitus sisältää linkin aikaisempaan blogikirjoitukseen (Lappeenrannan puheenvuoroon), jossa on vielä kattavammin perusteltu nykyisen tasa-arvoisen avioliittoinstituution säilyttämistä.

Kaikki nämä rationaaliset perustelut ohitetaan sujuvasti pelkästään tunteisiin perustuvalla keneltä-se-on-pois -argumentilla, ottamatta ollenkaan kantaa aikaisemmin esitettyihin perusteluihin. Ilman mitään omia perusteluita.

Minunkin tuttavapiirissäni on ihmisiä, joiden arvot,elämäntapa ja valinnat poikkeavat radikaalisti keskivertosuomalaisen valinnoista.

Silti minulle ei tulisi mieleenkään vaatia, että kaikkien viiden ja puolen miljoonan suomalaisen tulisi nyt heti sivuuttaa oma arvomaailmansa ja unohtaa satoja tai tuhansia vuosia vanhat perinteet ja instituutiot. Vain miellyttääksen minun tuttavieni valinnanvapautta.

Otto kirjoitti...

Siis ihan aikuisten oikeasti. Mikä on se "worst case scenario".

Eli mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos kaksi yritystä, jotka ovat olleet yhteistyössä jo vuosikymmeniä, saavat suhteelleen avioliiton statuksen, vaikka eivät olekaan luonnollisia henkilöitä?

Tämä on se koko jutun pointti.

Pasi Turunen kirjoitti...

Lisäksi blogikirjoitus sisältää linkin aikaisempaan blogikirjoitukseen (Lappeenrannan puheenvuoroon), jossa on vielä kattavammin perusteltu nykyisen tasa-arvoisen avioliittoinstituution säilyttämistä.

Osuvia huomioita Andreakselta. Oman Lappeenrannan puheenvuoroni lisäksi kannattaa tutustua myös doesntti Juha Ahvion alustukseen samaisessa Lappeenrannan tilaisuudessa. Se löytyy kirjallisena täältä: http://www.patmos.fi/blogi/?entityId=346

Myös seuraava Ahvion blogi on lukemisen arvoinen: "Myytti siitä, että homojen avioliitto-oikeus ei muuttaisi avioliiton määritelmää"

http://www.patmos.fi/blogi/?entityId=361

Blogissani mainittu Englannin kirkon dokumentti on myös hyvä lukea.

Andreas kirjoitti...

Kiitos hyvistä linkeistä.

Juha Ahvio on tuttu mm. TV7:n Cafe Raamattu -ohjelmista ja tietenkin Radio Dein Ristitulta -ohjelmasta, joka on ehdottomasti suosikkiohjelmani.

Mielelläni toivoisin mahdollisen monen tutustuvan Ahvion ajatuksiin.

Ongelmana on se, että Ahvio on aivan liian älykäs ja aivan liian vaarallinen asiantuntija / vastustaja valtamedialle. Sen vuoksi häntä ei tulla koskaan kutsumaan TV2:n A-ohjelmiin, eikä hän itsenäisenä ajattelijana kelpaa lehdistön päivystäväksi dosentiksi, jolta punavihreät toimittajat voisivat tilata haluamiaan mielipiteitä.

Ostin syksyllä kirjamessuilta heräteostoksena Ahvion "Minne menet Suomi" -kirjan. Siinä tuodaan selvästi esille Suomessa jo 1960-luvulta alkanut äärivasemmistolainen suuntaus, joka, yllättävää kyllä, jatkuu edelleen.

Ilmeisesti monikaan ei ole huomannut, miten selkeästi 1970-luvun taistolaisuus on muuntunut hovikelpoiseksi punavihreydeksi, jota nykyisin esiintyy myös monissa porvaripuolueissa.

Ahvion kirjan lisäksi tästä muutoksesta kertoo selkeästi mm. Vihreän liiton entisen kansanedustajan Eero Paloheimon blogi vuodelta 2006: http://www.eeropaloheimo.fi/Vihervaluma.htm

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki nuo "järkiperustelut" ovat vain tyhjää "filosofointia", jos et pysty osoittamaan mitä ihmeen kauheeta tapahtuu jos ystäväpariskuntani, joka on asunut yhdessä jo yli vuosikymmenen saa avioitua...

Eikä tämä ole mitään tunteisiin perustuvaa argumentointia, vaan käytönnönläheistä, asian ytimen porautuvaa argumentointia. Nuo "symbolit" sun muut jutut puolestaan ovat enemmän tunneargumentointia.

Eläimien ja yritysten sotkeminen kysymykseen tassen on lapsellista.

Tuomas E.

Pasi Turunen kirjoitti...

Tuomas E.,


Ymmärrän toiveesi keskustella aiheesta yleensä. Mutta tätä keskustelua on käyty tällä blogilla jo aiemmin ja kysymyksesi merkitsee lähinnä koko keskustelun alkamista aivan alusta jälleen kerran. Yhtä hyvin voit tutustua asiasta aiemmin käytyyn keskusteluun vaikka 2.3.2012 kirjoituksen kommenttipuheenvuoroissa ja jatkaa omilla huomioillasi sitä ketjua.
Siksi en tässä ryhdy käymään tuota keskustelua lähemmin.

Tähän ketjuun julkaisen mieluummin vain kommentteja, jotka liittyvät Rkp postaukseni ajatuksiin.

Kaipaamiasi järkisyitä avioliittolain pitämisenä nykyisellään löytyy lähemmin selvitettynä alla olevista lähteistä. Kyseiset dokumentit ovat valtaosaltaan täysin ei-uskonnollisia, joten niihin tutustuakseen voi aivan rauhassa jättää omat uskonnolliset ennakkoluulonsa naulakkoon ja keskittyä vain lukemiseen.

Homoseksualismi – Rakkautta ja Rajoja Pasi Turunen (Kuva ja Sana 2002). Löytyy Kuvan ja Sanan verkkokaupasta.

Sukupuolineutraali avioliitto – Miksi ei? dosentti Juha Ahvio. (Kuva ja Sana 2012). Löytyy Kuvan ja Sanan verkkokaupasta www.kuvajasana.fi.

What is Marriage? (Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 34, No. 1, pp. 245-287, Winter 2010). Sherif Girgis - Princeton University Department of Philosophy; Robert George - Princeton University - Department of Politics; Ryan T. Anderson - University of Notre Dame Department of Political Science.
---- Löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722155#%23----

Marriage and The Public Good: Ten Principles (Witherspoon Institute, Princeton, New Jersey, August 2008). ---- Pdf esimerkiksi täältä: www.theologymatters.com/MayJun09.pdf ----

Or for poorer? How same-sex marriage threatens religious liberty. (Harvard Journal of Law & Public Policy, 939-982, June 2007) Roger Severino. ---- Esimerkiksi täältä: http://www.thefreelibrary.com/Or+for+poorer%3f+How+same-sex+marriage+threatens+religious+liberty.-a0174972418 ----

Same-Sex Marriage and Threats to Religious Freedom: How Nondiscrimination Laws Factor In Thomas Messner July 29, 2011 ---- Löytyy osoitteesta: http://www.heritage.org/research/reports/2011/07/same-sex-marriage-and-threats-to-religious-freedom-how-nondiscrimination-laws-factor-in ----

The "Trojan Couch": How the Mental Health Associations Misrepresent Science
Jeffrey B. Satinover, M.D ---- PDF löytyy täältä: www.narth.com/docs/TheTrojanCouchSatinover.pdf ----

"Beyond Gay Marriage" The stated goal of these prominent gay activists is no longer merely the freedom to live as they want. Ryan T. Anderson, Weekly Standard. ---- Artikkeli luettavissa täältä: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/591cxhia.asp?pg=1 ----

Tahdon naida monta Ylioppilaslehti, syyskuu 2007. ---- http://ylioppilaslehti.fi/2010/09/tahdon-naida-monta/ ----

Turvaseksiopas miehille, joilla on seksiä miesten kanssa Aids-tutkikeskus, ---- http://www.aidstukikeskus.fi/miesopas/0203.html ----

THE HEALTH RISKS OF GAY SEX By John R. Diggs, Jr., M.D. ---- Esimerkiksi täältä: http://www.catholiceducation.org/articles/homosexuality/ho0075.html tai PDF googlaamalla ----

Health Risks: Fisting and other Homosexual. Michelle A. Cretella, MD
American College of Pediatricians; Philip M. Sutton, PhD, LMFT, LP
Editor, Journal of Human Sexuality ---- Osoitteesta: http://narth.com/2010/11/health-risks-fisting-and-other-homosexual-practices-2/ ----

Homosexual Parenting: Is It Time For Change? (American College of Pediatricians – March 2012) http://www.acpeds.org/Homosexual-Parenting-Is-It-Time-For-Change.html

NO DIFFERENCE?: AN ANALYSIS OF SAME-SEX PARENTING (George W. Dent, Jr.) Case Western Reserve University School of Law
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1848184##