sunnuntai 9. marraskuuta 2008

Meidän Isä on prempi kuin teidän isä!

Hyvää isänpäivää kaikille isille! Monet muistanevat lapsuudestaan, kuinka oli tapana vertailla omaa isää kaverin isään ja vakuutella toinen toisille, että meidän isä on parempi kuin teidän isä, milloin missäkin asiassa. Huudahdus kuvasti sitä kuinka vaikutettuja ja ylpeitä lapset olivat siitä mitä heidän isänsä on ja tekee.

Näissä merkeissä isänpäivä tarjoaa mahdollisuuden maallisten isien lisäksi muistaa ja kiittää Häntä ”jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvasta”, kuten apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille (Ef. 3:15).

Alkukielessä Paavali käyttää ilmaisua, joka myös voidaan ymmärtää siten, että ”kaikki isyys” saa merkityksensä Jumalasta käsin. Mahtaako isyys nykymaailmassa olla kriisissä juuri siksi, että niin monelta puuttuu elävä suhde taivaalliseen Isään Kristuksen kautta?

Jotkut saattavat kokea ulkopuolisuutta isänpäivänä, koska ovat kasvaneet ilman isää, tai muistot omasta isästä muuten ovat kipeitä.

On silti olemassa Isä, jossa kaikki odotukset—sekä niiden joilla on ollut isä että niiden, joilla ei isää ole ollut—täyttyvät ”monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella” (Ef. 3:20), joka on luvannut: ”Minä en sinua jätä, enkä koskaan sinua hylkää” (Hebr. 13:5), vaikka maallinen isä olisikin jättänyt; joka jo kaukaa näkee omilta teiltään kotiin palaavat tuhlaajalapsensa, juoksee heitä vastaan ja sulkee heidät syliinsä ja helliin suudelmiinsa (Luuk. 15:20), ja joka, kuten Jeesus sanoo: ”on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä” (Joh. 10:29). Meidän Isä on parempi kuin teidän isä!

En voisi kuvitella kokevani mitään parempaa tänäkään isänpäivänä, kuin turva ja riemu, joka on tarjolla Kristuksessa jokaiselle Häneen turvaavalle: Saada tuntea Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, Isänä. Tätä suhdetta ja sen mukanaan tuomaa kiitollisuutta on mahdoton kuvailla toiselle. Sen voi ymmärtää vain itse antautumalla Jeesukselle: "Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” (Matt. 11:27). Taivaallinen Isä on ilmoitettu Jeesuksessa. Jos haluat tuntea Isän, katso millainen on Hänen Poikansa ja anna itsesi Pojalle.

Isänpäivän kunniaksi voimme yhtyä apostoli Paavalin Isänpäivärukoukseen:

Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, Josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi meidän, sisällisen ihmisemme puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta, ja Kristuksen asua uskon kautta meidän sydämissämme,
niin että me, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisimme kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

(Ef. 3:14–21, vuoden -38 käännöstä mukaillen)

Ei kommentteja: