torstai 14. maaliskuuta 2013

Opetuslapset kokivat harhoja? - Ylösnousemuksen vastaväitteitä, osa 4

Lyhytvideosarjansa neljännessä osassa historioitsija, teologian tohtori Mike Licona vastaa lyhyesti väitteeseen, jonka mukaan opetuslasten usko Jeesuksen ylösnousemukseen olisi selitettävissä aistiharhan, hallusinaation, aiheuttamaksi. Ohessa myös tiivistelmä Liconan ajatuksista joillakin omilla lisäyksillä höystettynä. 

Myth #4: Hallucinations from Credo House on Vimeo.

Kokivatko mestarinsa kuolemasta johtuvan surun murtamat opetuslapset siis hallusinaatioita, joita luulivat kuolleista heränneeksi Jeesukseksi?
Hallusinaatioita voivat aiheuttaa erilaiset huumeet tai lääkkeet, sairaus tai äärimmäinen väsymys. Läheisensä menettäneiden tiedetään myös kokeneen aistiharhoja, jotka liittyvät heidän kuolleisiin läheisiinsä.  
Licona viittaa aistiharhoja koskevaan nykytutkimukseen, jonka mukaan hallusinaatiot, eli aistiharhat, koskevat yleensä yksittäisiä aisteja (kuulo, näkö, haju). Yleisimmin tällaiset harhat koetaan yksittäisiä aisteja koskevana. Esimerkiksi leskeksi jäänyt nainen saattaa yllättäen tuntea tutun partaveden tuoksun. Kyse on tällöin hajuaistia koskevasta harha-aistimuksesta. Hallusinaatiota ei koeta aistiyhdistelmiä koskettavina.
Surun murtamat ihmiset saattavat siis kokea erilaisia hallusinaatioita, mutta tutkimusten mukaan vain 7 % tällaisista on visuaalisia näköharhoja. Jeesuksen ylösnousemuksen ollessa kyseessä jokainen (100 %) Jeesuksen opetuslapsista sanoi nimienomaan nähneensä Jeesuksen visuaalisesti. Tällainen on ennen kuulumatonta sen valossa mitä hallusinaatioista tiedetään nykytutkimuksen valossa, Licona toteaa.
Hallusinaatio ei myöskään selitä Jeesuksen ilmestymistä Paavalille, joka kristinuskoon vihamielisesti suhtautuvana ei ollut Jeesuksen kuoleman aiheuttaman surun murtama, vaan suhtautui kristittyihin vihamielisesti. Hän ei ollut hallusinaation edelliyttämässä mielentilassa.
Hallusinaatiohypoteesiin sisältyy lukuisia muitakin ongelmia, joita Licona ei lyhytvideon puitteissa ennätä käsitellä.  Hallusinaatiot ovat yksilöllisiä. Uuden testamentin mukaan Jeesus ilmestyi, ei vain opetuslapsille erikseen (esim. Marialle haudalla), vaan kokonaisille opetuslasten ryhmille (esim. 1 Kor 15 mukaan noin 500 opetuslasta näki Jeesuksen samaan aikaan.), jotka näkivät hänet yhtä aikaa ja koskettivat, söivät ja joivat hänen kanssaan. 
Hallusinaatioteoria ei siten ole selitysvoimainen vaihtoehto sille kuinka opetuslapsissa syntyi usko Jeesuksen ylösnousemukseen.
-----
 Liconan lyhytvideosarjan aiemmat osat tällä blogilla: 


Ei kommentteja: