sunnuntai 27. huhtikuuta 2008

Verhoevenin ristiriitainen elämäkerta Jeesuksesta ei tuo mitään uutta.

Muun muassa Basic Instinct ja Robocop elokuvista tunnettu hollantilainen elokuvaohjaaja Paul Verhoeven on herättänyt vaatimatonta huomiota maailmalla kirjallaan Jeesuksen elämästä: Jesus of Nazareth: A Realistic Portrait. Se perustuu Verhoevenin mukaan 20 vuotiseen tutkimukseen Jeesuksen elämän parissa. Hän valmistelee aiheesta myös elokuvaa.

Verhoeven yrittää säväyttää väittämällä kirjassaan muun muassa, että Jeesuksen isä oli todennäköisesti roomalainen sotilas, joka raiskasi Marian jonkun Galileassa tapahtuneen juutalaisten kansannousun tiimellyksessä. Verhoeven siis tarjoilee vaihtoehtoista, naturalistista selitystä Jeesuksen syntymälle. Lisäksi Juudas ei Verhoevenin mukaan kavaltanut Jeesusta.

Bill Donahue (Catholig League) totesi osuvasti FOX uutisyhtiölle antamassaan haastattelussa: "Tässä meillä on jälleen kerran tyhjänpäivästä spekulointia, joka ei perustu yhtään mihinkään. Hänellä ei ole lainkaan empiiristä näyttöä väitteidensä tueksi. Siksi he sanovat 'saattaa olla'." Donahue piti naurettavana sitä tosiasiaa, että 20 vuoden tutkimisen tuloksena Verhoevenilla ei ole muuta tarjottavaa kuin "mahdollisesti".

Jopa liberaaliteologian vasenta äärilaitaa edustava, amerikkalaisen Jeesus Seminaarin perustajajäsen ja maailmalla mainetta niittänyt tutkija John Dominic Crossan torjuu Verhoevenin teorian. Hänen mukaansa on hyvin vähän näyttöä siitä, että Jeesus olisi ollut avioton lapsi. ”Todennäköisin tapahtumaskenario niille, jotka eivät usko Jeesusta kirjaimellisesti Jumalan pojaksi ilman ihmistä isänä, on että hän yksinkertaisesti oli Joosefin lapsi,” Crossan toteaa. Tämä lieneen samalla Crossanin oma näkemys.

Vaikka en Verhoevenin kirjaa ole nähnyt, on hänen väitteidensä todennäköiset lähteet helposti jäljitettävissä. Ainakin osaksi. Siksi on helppo sanoa, että mitään vallankumouksellista ja mullistavaa tietoa Jeesuksesta ei taaskaan ole luvassa.

Toisen vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla kristinuskon vastustaja, pakanafilosofi Celsos, pilkkasi kristittyjen uskoa Jeesuksen neitseelliseen syntymään, ja väitti Jeesuksen olleen pikemminkin Marian ja Panthera nimisen roomalaisen sotilaan avioton lapsi. Tämä väite on säilynyt meille Origeneen teoksessa, jossa hän vastaa Celsoksen kritiikkiin (Contra Celsus. I,28,32,69). Celsos on teoksessaan laittanut syytöksen fiktiivisen juutalaisen suuhun. On mahdollista, että se onkin alun perin peräisin juuri juutalaisista piireistä. Myös Johanneksen evankeliumin mukaan juutalaisten johtomiehet väittivät Jeesuksen syntyneen haureellisesta suhteesta (kreik. ek porneias – Joh. 8:41). Talmudissa (200–500 jKr.) Mariaa syytetään avionrikkojaksi ja portoksi, ja väitetään Jeesuksen syntyneen aviottomana lapsena (Yebamoth 49b; Sanhedrin 106a; Shabbath 104b). Nämä saattavat heijastella juutalaisten parissa liikkunutta Jeesuksen vastaista propagandaa, jonka yhtä hyvin Celsos kuin evankelista Johanneskin ovat jo tunteneet. Toisella vuosisadalla vaikutti lisäksi syyrialaisperäinen ebioniittien ryhmä, joka oli kristinuskosta irtautunut ja Mooseksen lain tiukkaa noudattamista korostanut juutalais-kristillinen harhaliike. Heillä oli oma versionsa Matteuksen evankeliumista, ja he opettivat Jeesuksen syntyneen luonnollisesti.

Verhoevenilla on provokatiivisen teoriansa tueksi varsin vähän kättä pidempää. Ja sekin on peräisin niiltä, jotka suhtautuvat kristillisen uskon väitteisiin vihamielisesti. Celsos ja Talmud ovat paitsi myöhäsyntyisiä lähteitä, myös niin vahvasti kristinuskon vastaisen polemiikin värittämiä, ettei niiden katsota tarjoavan historiallisesti varteenotettavaa tietoa Jeesuksen elämänvaiheista. Historiallisesti niistä voidaan kuitenkin päätellä Jeesuksen vastustajien olleen alusta lähtien tietoisia, että hänen syntymänsä olosuhteet olivat epätavalliset. Näistä lähteistä varhaisin, Johanneksen evankeliumi (yleisesti n. 90-95 jKr.), vaikka ei muutoin sisällä mitään viittausta Jeesuksen syntymään, on tallettanut Jeesusta vastustaneiden juutalaisten johtomiesten syytöksen (Joh. 8:41). Tämä muistuttaa hiukan siitä, kuinka opetuslapsia syytettiin Jeesuksen ruumiin varastamisesta (Matt. 28:13–15). Poleeminen varkaussyytös osoittaa Jeesuksen vastustajienkin joutuneen myöntämään, että hauta todella oli tyhjä, ja että se oli tyhjentynyt poikkeuksellisella tavalla lyhyen ajan sisällä ennen normaalia ruumiin mätänemisprosessia.

On vaikea ymmärtää miksi Jeesuksen lähimmät sukulaiset ja evankeliumien kirjoittajat olisivat keksineet tarinan neitseellisestä syntymästä, jos sellaista ei koskaan tapahtunut? Eikö olisi ollut vakuuttavampaa torjua Jeesuksen vastustajien syytökset aviorikoksesta tms. sanomalla yksinkertaisesti, että Jeesus oli Marian ja Joosefin lapsi? Meillä ei kuitenkaan ole minkäänlaista historiallista viitettä siitä, että Jeesuksen omaiset (esimerkiksi hänen äitinsä tai veljensä Jaakob), tai apostolit ja varhaiset Jerusalemin kristityt yleensä, olisivat milloinkaan kiistelleet keskenään siitä kuinka Jeesus todella syntyi. Tällaisesta polemiikista on Johanneksen evankeliumissa jälkiä kuitenkin vastustajien suuntaan. Polemiikki juutalaisten johtajien kanssa oli varmasti yleisesti tiedossa silloin, kun Paavali juutalaisten johtajien valtuuttamana vainosi seurakuntaa ja myöhemmin kääntymyksensä jälkeen tapasi henkilökohtaisesti Jerusalemissa sekä Keefaan että Jaakobin, Herran veljen – siis lähisukulaisen (Gal. 1:18-19). Paavali, joka ei kirjeissään missään suoraan viittaa Jeesuksen syntymään (patisi ohimenevästi Gal. 4:4), ei myöskään osoita olevansa tietoinen mistään Jeesuksen syntymävaiheisiin liittyvästä kiistasta Jerusalemin kristittyjen parissa, vaikka oli tavannut Keefaan ja Herran veljen. Oletetusti varhaisin evankeliumi, Markuksen evankeliumi, ei sisällä Jeesuksen syntymäkertomusta. Markus aloittaa Jeesuksen kasteesta. Sen sijaan Luukas ja Matteus kertovat pääpiirteittäin yhtäpitävästi Jeesuksen syntyneen Pyhästä Hengestä. Kuinka on mahdollista, että nämä evankeliumit vakiinnuttivat välittömästi paikkansa kiistattomina ja yleisesti hyväksyttyinä Jeesuksesta kertovina varhaiskristillisinä lähteinä seurakunnan elämässä Markuksen ja Johanneksen evankeliumin rinnalla, eikä niitä torjuttu, kuten vaikkapa lukuisia myöhempiä apokryfisiä ja gnostilaisia "evankeliumeita"? Kristittyjen parissa ei siis alusta alkaen ollut erimielisyyttä tai eri versioita siitä miten Jeesus syntyi. Mistä tämä yksimielisyys?

Siinä ei ole mitään uutta, että ihmiset yrittävät löytää evankeliumien kuvauksille luonnollisia selityksiä. Ihmeitä on aina ollut vaikea uskoa todeksi. Verhoevenin kirja ja elokuva kykenevät kuitenkaan tuskin tuomaan valoon mitään sellaista maata mullistavaa, mitä ei olisi tiedetty jo lähes 2000 vuotta: toiset uskovat, toiset eivät. Jeesuksen vastustajilla on alusta alkaen ollut oma käsityksensä Jeesuksesta, hänen persoonastaan, sanomastaan ja elämästään, joka on poikennut siitä miten varhaiskristityt yksimielisesti ovat asiasta kertoneet. Verhoevenin tuotanto vetoaa lähinnä niihin jotka lähtökohtaisesti eivät usko – tai eivät tahdo uskoa – mitään siksi, että se löytyy Raamatusta.


Aiheesta lisää:

Ei kommentteja: