maanantai 10. kesäkuuta 2013

Ylösnousemus on pelkkä uskon asia? – Ylösnousemuksen vastaväitteität, osa 5

Jeesuksen historiallisen ylösnousemuksen vastaväitteitä käsittelevän lyhytvideosarjansa viidennessä jaksossa tohtori Mice Licona ottaa lyhyesti kantaa ylösnousemuksen todistettavuuteen. Onko Jeesuksen ylösnousemus puhtaasti uskon varainen asia ilman, että sen puolesta voitaisiin esittää todistusaineistoa? Licona on toista mieltä. 

Hänen tämänkertainen vastauksensa on hyvin lyhyt ja keskittyy käsiteltävän vastaväitteen kannalta vain olennaiseen ryhtymättä tekemään lähemmin selkoa ylösnousemuksen puolesta puhuvasta historiallisesta todistusaineistosta. Katsojan kannalta olisi ollut kenties suotavaa valottaa edes hiukan myös varsinaisia todisteita. Niitä Licona on kuitenkin käsitellyt toisaalla tuotannossaan varsin perinpohjaisesti. Licona teki Uuden testamentin historiografiaan liittyvän väitöskirjansa Pretorian Yliopistossa vuonna 2008 The Historicity of the Resurrection of Jesus: Historiographical Considerations in the Light of Recent Debates. Samoin hän on käsitellyt aihetta perusteellisesti kirjassaan The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach (2010)  joka perustuu hänen väitöskirjaansa.

Menemättä siis varsinaisiin historiallisiin todisteluihin Licona vastaa lyhytvideossaan vain periaatteelliseen kysymykseen todistettavuuden ja pelkän uskon osalta. Tämä rajoite on hyvä pitää mielessä videota katsellessa. Videon alla oma suomenkielinen yhteenvetoni Liconan esityksestä. Lopuksi muutama oma ajatus.


Licona pyytää ajattelemaan tilannetta, jossa joku sanoo maailman olevan puhtaasti luonnollisten ja sattumanvaraisten prosessien tulosta. Maailmaa ei ole luotu. Entä jos sanoisimme tähän: ”Tuo on pelkkä uskon asia, jota ei voi todistaa”? Todennäköisesti keskustelukumppani protestoisi vetoamalla siihen, että asian puolesta on tieteellistä todistusaneistoa.

Samoin Liconan mielestä meillä on Jeesuksen ylösnousemuksesta historiallista todistusaineistoa, jota on mahdollista tarkastella.

”Kun ylösnousemusta koskeva historiallinen aineistoa tarkastellaan tiukasti kontrolloidun historiallisen menetelmän valossa ilmenee, että Jeesuksen ylösnousemus kuolleista tarjoaa parhaimman selityksen olmeassa olevalle historialliselle aineistolle,” Licona toteaa.

Liconan vastaus ottaa siis tällä erää kantaa vain periaatteelliseen kysymykseen todistamisen mahdollisuudesta yleensä. Jeesuksen ylösnousemus ei ole pelkän hartaan todistamattoman uskon varassa. Sen tueksi voidaan esittää historiografiset kriteerit täyttävää todistusaineistoa.  Jeesuksen nouseminen kuolleista on todellinen ajallis-paikallinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa.Se on jättänyt jälkensä historiaan muun muassa tapahtuman synnyttämien kirjallisten dokumenttien  (videokameroita ei haudassa ollut) sekä vaikutushistorian muodossa.

Loppuaajatuksena Liconan tämänkertaiseen videoon lisään pari lyhyttä huomiota.

Jeesus nousi ihan oikeasti kuolleista ja siksi asiasta on ihan oikeita historiallisia todisteita. Todisteista puhuttaessa on huomioitava, että kyse ei ole luonnontieteellisestä todistamisesta kuten kemian, fysiikan tai biologian alalla. Historian tutkimus yleensäkään, ei vain kristinuskon syntytapahtumien vaan kaiken menneisyyden henkilöiden ja tapahtumien osalta, ei tapahdu laboratoriossa mikroskooppiin katsomalla. Kyse on silti aidoista todisteista. Historian tapahtumien todistusaineisto vain on toisenlaista ja tarkastelun on tapahduttava historiantutkimuksen – ei luonnontieteen – menetelmin. Todistaminen on aina suhteessa kunkin tieteenalan tutkimuskohteen oman luonteen kanssa. Menneisyyden tapahtumia ja henkilöitä ei voida laittaa koeputkeen ja katsoa miten ne reagoivat lisätessämme niihin jotain kemiallista reagenssia. Historiallisia tapahtumia ei voida tutkia tällä tavoin. Jos joku vaatii historiallisilta tapahtumilta luonnontieteellistä todistettavuutta hän voi saman tien heittää kaikki maailmassa kirjoitetut historiankirjat romukoppaan.

Toiseksi, Jeesuksen ylösnousemus historiallisena tapahtumana on eri asia kuin tuon tapahtuman historiallinen ja teologinen merkitys. Yhdistettynä Jeesuksen opetuksiin ylösnousemus korostaa erityisellä tavalla kristillisen sanoman totuudellisuutta. Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan itsensä antama todiste siitä, että se mitä Jeesus opetti ja julisti Jumalasta oli totta.

Koskapa kerran Jumala herätti hänet kuolleista todistaa se, että juuri kristinusko, sellaisena kuin Jeesus sen opetti, on totta. Ei hindulaisuus, islam tai vaikkapa Urantia kirja.

Jeesuksen ylösnousemus on todiste siitä, että todelliset syntini ovat todellisesti anteeksi annetut kun uskon häneen. Jeesus sanoi niin. Ja Jumala osoitti, että Jeesuksen sanat ovat totta herättämällä hänet kuolleista.

Seuraavassa lyhytvideosarjan osassa (6) Licona tarkastelee lähemmin vastaväitettä, jonka mukaan alkuseurakunnan ylösnousemususkon taustalla olisi Jeesuksen "valekuolema": hän ei kuollutkaan ristillä, vaan palasi vain haudassa tajuihinsa. Opetuslapset luulivat hänen heränneen kuolleista. Voisiko tämä olla riittävä selitys alkuseurakunnan uskolle Jeesuksen ylösnousemuksesta?


Ei kommentteja: